Kas yra bibliometrija?

Bibliometrija – matematinių ir statistinių metodų pritaikymas informacijos ir komunikacijos procesams tirti. Tai statistinė knygų, straipsnių ir kitų publikacijų analizė. Jos taikymo pagrindas – įvairūs rodikliai. Pvz., vienas iš labiausiai žinomų yra žurnalų citavimo rodiklis Journal Impact Factor. Mokslinėje aplinkoje bibliometrija taikoma ir mokslinės veiklos vertinimui.

Daugiau informacijos straipsnyje