Q

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus  Pastabos

Quality Issues and Insights in the 21st Century
2029-9575
2538-7200 (elektroninis)

Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica" EBSCO;
IndexCopernicus nuo 2012
nuo 2012 m.

Quality of Higher Education
Žr. Aukštojo mokslo kokybė

Vytauto Didžiojo universitetas