Ž

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Žemdirbystė  
Agriculture
1392-3196
233-8947
(elektroninis)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

CAB Abstracts nuo 1997, 59; visas tekstas nuo 2009 (sąrašas);
IndexCopernicus  nuo 2010;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas);  
VINITI

nuo 2004 m. (88 t.) 
Web of Science bazėje žurnalo antraštė ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE

Žemės ūkio inžinerija
1392-1134

Žr. Agricultural Engineering

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio mokslai Agricultural Sciences
1392-0200
2424-4120  (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
CAB Abstracts nuo 2002, 3; visas tekstas nuo 2009

nuo 2001 m.

Vietoje buvusių dviejų mokslo žurnalų „Vagos“ ir „Žemės ūkio mokslai“ nuo 2011 m. leidžiamas vienas bendras ASU ir LMA mokslo žurnalas „Žemės ūkio mokslai“ (ISSN 1392-0200)

Žiemgala
1392-3781

Žiemgalos leidykla

IndexCopernicus  nuo 2010

nuo 1998 m.

Žmogus ir žodis
Man and the Word
1392-8600
1822- 7805  (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

CEEOL nuo 2004;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);  
Humanities International Index  nuo 2006 (EBSCO sąrašas);  
MLA International  Bibliography (OCLC sąrašas 2004-2005); 
The Philosopher’s Index (tik sąs. „Filosofija“, 1990-2000 ir nuo 2004);
Sociological abstracts (CSA) (CSA sąrašas);
Lituanistika

nuo 1999 m.

Žurnalą „Žmogus ir žodis“ sudaro keturi sąsiuviniai: 
„Didaktinė lingvistika“ 
„Literatūrologija“
„Svetimosios kalbos“
„Filosofija“

Žurnalistikos tyrimai
2029-1132
2424-6042
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

Google ScholarChina Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistika

nuo 2008 m.

Žuvininkystė Lietuvoje
1392-2475

Lietuvos hidrobiologų draugija

Zoological record (Thomson Reuters) 1996-1998

Thomson Reuters bazių sąraše (Master journal list) buvo iki 2008 m.