Z

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus  Pastabos

Zoology and ecology
2165-8005
2165-8013 (elektroninis)

 

Vilniaus universiteto Gamtos tyrimų centras 

Academic Search Complete (EBSCO); 
AgBiotechNet; 
Agricultural Economics Database; 
Agroforestry Abstracts; 
Animal Breeding Abstracts...
Pilnas sąrašas

Iki 2011 m.
Acta Zoologica Lituanica
1392-1657