V

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Vadyba
Journal of Management
1648-7974
2424-399X
(elektroninis)

Lietuvos verslo kolegija

CEEOL nuo 2008;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2009 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2009

nuo 2009 m.

Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai
Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development
1822-6760
2345-0355 (elektroninis)

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Business source complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics)

nuo 2006 m.

Vagos
1648-116X

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

CAB Abstracts nuo 2002 m., Nr. 53; 
VINITI 

nuo 2009-2010 m.

Vietoje buvusių dviejų mokslo žurnalų „Vagos“ ir „Žemės ūkio mokslai“ nuo 2011 m. leidžiamas vienas bendras ASU ir LMA mokslo žurnalas „Žemės ūkio mokslai“ ISSN 1392-0200).

Vaikų pulmunologija ir alergologija
Paediatric pulmonology and alergology
1392-5261

Lietuvos vaikų pulmonologų draugija

IndexCopernicus  nuo 2008

nuo 2013  m.

Vandens ūkio inžinerija
Water Mangement Engineering 
1392-2335

Vytauto Didžiojo universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

CAB Abstracts  nuo 2001

1996-2013 m.

Vibroengineering Procedia

2345-0533
2538-8479 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas, JVE International

SCOPUS; COMPENDEX; EBSCO: Academic Search Complete, Computers & Applied Sciences Complete, Central & Eastern European Academic Source, Current Abstracts, TOC Premier; INSPEC: OCLC; Google Scholar

nuo 2013 m.

Wellness Education and Management
Sveikatingumas: ugdymas ir vadyba
2345-069X

VšĮ Sveikatingumo institutas

Index Copernicus nuo 2014

 

Verbum
2029-6223
2538-8746
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

Google ScholarChina Knowledge Resource Integrated Database; Lituanistika

nuo 2010 m.

Verslas : teorija ir praktika 
Business : theory and practice
1648-0627
1822-4202 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
Business source complete  nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
ICONDA (IRBdirect) nuo 2005;
SCOPUS nuo 2005:
Lituanistika

nuo 2006 m.

Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues of Business & Law
1822-9530
2029-574X (elektronininis)

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Business source complete  nuo 2009 (EBSCO sąrašas);
Index Copernicus nuo 2010;
EconLit (sąrašas)

Verslo sistemos ir ekonomika
Business Systems & Economics
2029-8234 (elektroninis)

Mykolo Riomerio universitetas

IndexCopernicus nuo 2011

nuo 2011 m.

Vertimo studijos
Research Journal for Translation Studies
2029-7033 
2424-3590 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences);
MLA Directory of Periodicals;
Lituanistika;
CEEOL;
CrossRef;
Google Scholar

nuo 2008 m.

Veterinarija ir zootechnika
1392-2130
2669-2511
(elektroninis)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija

Academic Search Alumni Edition nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Academic Search Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Academic Search Premier nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
CAB Abstracts nuo 2002, 17;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2002;
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008 

nuo 2002 m. 17(39) tomo

Viešasis administravimas
Public Administration
1648-4541

Lietuvos viešojo administravimo lavinimo asociacija 

Academic Search Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Business source complete  nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas):
Lituanistika

nuo 2008 m.

Viešoji politika ir administravimas
Public Policy and Administration
1648-2603
2029-2872 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas

Scopus; Academic Search Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
CEEOL nuo 2011;
IndexCopernicus nuo 2008:
Lituanistika

nuo 2002 m.

Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė
Žr. Acta Academiae Artium Vilnensis

Vilniaus dailės akademija

 

 

Vilnius University proceedings
2669-0233
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

Google Scholar

nuo 2018 m.

Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka
Security of society and public order
2029-1701
2335-2035
(elektroninis)

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija

International Security & Counter-Terrorism Reference Center nuo 2013 (EBSCO sąrašas); IndexCopernicus

nuo 2010 m.

Visuomenės sveikata
1392-2696 

Higienos institutas 

IndexCopernicus  nuo 2005

nuo 2007 m.

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai 
Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
1392-3714
2345-0215  (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

 

nuo 2006 m.

Nuo 2017 m. neleidžiamas

Vocational Education: Research and Reality
Žr. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos

 Vytauto Didžiojo universitetas