S

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Santalka: Filologija, edukologija
1822-430X 
1822-4318 (elektroninis)

Coactivity: Philology, Educology
2351-714X
2335-7711
(elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007(EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography nuo 2006 (OCLC sąrašas)

nuo 2006–2016 m.

Leidžiamas nuo 1993 (iki 2005 pavadinimu "Filologija"), 4 kartus per metus. Per metus 2 jo numeriai skiriami filosofijai, 2 – filologijai ir edukologijai.

Santalka: Filosofija, komunikacija   Coactivity: Philosophy, Communication
2029-6320
2029-6339 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007(EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography nuo 2006 (OCLC sąrašas)

 2006-2017 m.

Nuo 2017 m. žurnalas nebeleidžiamas

Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives
2029-1175
2351-5597 (elektroninis)

Žr. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
žr.
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai

 Vytauto Didžiojo universitetas

 

 

Seminars in Cardivascular Medicine 
1648-7966
1822-7767 (elektroninis)

Lietuvos širdies asociacija

IndexCopernicus nuo 2003;
EBSCO Discovery Service;
Elsevier - EMBASE;
Elsevier - Reaxys;
Google Scholar

nuo 2012 m.

Senoji Lietuvos literatūra
1822-3656

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

CEEOL nuo 2004;
MLA International Bibliography nuo 2006 (OCLC sąrašas):
Lituanistika

nuo 2004 m.
(t. 17)

Slavistica Vilnensis

2351-6895
2424-6115
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

 EBSCO, Lituanistika

nuo 2011 m.

1958-1997 m. buvo leidžiamas  pavadinimu Kalbotyra (2), nuo 1997 m. iki 2014 m. - pavadinimu Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)), nuo 2014 m - pavadinimu Slavistica Vilnensis. Bendra numeracija ir ISSN 1392-1517 su žurnalu Kalbotyra

Slauga. Mokslas ir praktika
1648-0570

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

 

nuo 2014 m.

1997-2000 m. leistas pavadinimu Šalpusnis.

Social inquiry into well-being (SIIW)
2351-6682 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

nuo 2015 m.

Social welfare: interdisciplinary approach 
2029-7424
2424-3876
(elektroninis)

Šiaulių universitetas,
Open International University of Human Development "Ukraine"

Emerging Sources Citation Index (ESCI) - a new index in the Web of Science™ Core Collection;
SocINDEX with Full Text (EBSCO)

nuo 2011 m.

Socialiniai mokslai 
Social Sciences
1392-0758
2029-7319 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

Sociological abstracts (CSA) selective (CSA sąrašas);
SocINDEX nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2004 (EBSCO sąrašas):
Lituanistika

nuo 2011 m.

Serijos: edukologija, ekonomika, sociologija, vadyba

Socialiniai tyrimai 
Social Research
1392-3110
2351-6712 (elektroninis)

Šiaulių universitetas

CEEOL nuo 2004;
IndexCopernicus nuo 2006;
SocINDEX nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas):
Lituanistika

nuo 2007 m.

Socialinė sveikata
2351-6062

VšĮ Reabilitacijos technika 

nuo 2014 m.

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP)
1648-2425 
2345-0266 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L.; Index Copernicus International – ICI; Emerging Sources Citation Index (WoS); Google Scholar

nuo 2001 m. 

Socialinės technologijos
Social technologies
2029-7564 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

IndexCopernicus nuo 2011;
EBSCO Publishing

nuo 2011 m.

Socialinis darbas
Social work
1648-4789
2029-2775 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

CEEOL nuo 2011;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2011;
SocINDEX with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas):
Lituanistika

nuo 2002 m.

Socialinis darbas: patirtis ir metodai
Social work: experience and methods
2029-0470
2029-5820 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Lituanistika nuo 2008, nr. 1;
Directory of Open Access Journals (DOAJ) nuo 2016;
Sociology Source Ultimate (EBSCO sąrašas) nuo 2011/01/12;
TOC Premier (EBSCO sąrašas) nuo 2011/01/12;
IndexCopernicus nuo 2009

nuo 2008 m.

Socialinis ugdymas
Social education
1392-9569
2351-6011 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Index Copernicus , Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 2013 m.

Socialinių mokslų studijos
Social Studies
2029-2236
2029-2244 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

CEEOL nuo 2011;
IndexCopernicus nuo 2009;
SocINDEX nuo 2009 (EBSCO sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2009 (EBSCO sąrašas)

nuo 2009 m.

Sociologija. Mintis ir veiksmas 
1392-3358
2335-8890
(elektroninis)

Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos sociologų draugija

CEEOL (nuo 2003);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IBSS
International Political Science Abstracts (sąrašas) nuo 2006;
Sociological abstracts (CSA) core (CSA sąrašas);
SocINDEX with Full Text nuo 2005 (EBSCO sąrašas):
Lituanistika

nuo 1997 m.

Vytauto Didžiojo universitetas vienas iš leidėjų 1998-2004

Sodininkystė ir daržininkystė

0236-4212
2424-5771
(elektroninis)

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

CAB Abstracts nuo 1999, 18 (1);
VINITI

nuo 2006 m.

Iki 2003m. ISSN 0208-2519

SOTER
Journal of Religious Science
1392-7450
2335-8785 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Lituanistika nuo 2003, 3;
Databases of Central and Eastern European Online Library (CEEOL);
Databases of Philosopher’s Information Centre (The Philosopher’s Index); 
Directory of Open Access Journals (DOAJ); 
Electronic Academic Library of Lithuania (eLABa)
Humanities Source (EBSCO Publishing)

nuo 2004 m. (Nr. 13)

Sovijus : tarpdalykiniai kultūros tyrimai
2351-471X 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

nuo 2013 m. 

The Spaces of Creation 
Žr. Kūrybos erdvės

Šiaulių universitetas

 

 

Specialusis ugdymas
Special Education
1392-5369

Šiaulių universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Education Research Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2006;
MLA International Bibliography nuo 2006 (OCLC sąrašas);Scopus nuo 2012 m. 2 (27); Lituanistika

nuo 2009 m.

Sporto mokslas
1392-1401
2424-3949 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

IndexCopernicus nuo 2005

nuo 1995 m.

Spring University. Changing education in a changing society
1822-2196
2351-6550 (elektroninis)

Klaipėdos universitetas

nuo 2012 m.

Statybinės konstrukcijos ir technologijos

Žr. Engineering Structures and Technologies

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 

STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 
Social theory, empirics, policy and practice
1648-2425
2345-0266 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

C.E.E.O.L.Index Copernicus InternationalClarivate Analytics - Emerging Sources Citation IndexGoogle ScholarChina Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistika

nuo 2001 m.

Stomatologija
Baltic Dental and Maxillofacial Journal
1392-8589
1822-301X (elektroninis)

VšĮ Odontologijos Studija, Lietuvos respublikos odontologų rūmai, Latvijos odontologų asociacija, LSMU, VU, Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Estijos odontologų asocoacija, Tartu University, Faculty of Stomatology

MEDLINE nuo 2005;
SCOPUS nuo 2005

nuo 2003 m.

Studies about Languages
Žr. Kalbų studijos

Kauno technologijos universitetas

 

 

Studies of Lithuania's History 
Žr. Lietuvos istorijos studijos

Vilniaus universitetas

 

 

Studijos šiuolaikinėje visuomenėje
Studies in Modern Society
2029-431X

Šiaurės Lietuvos kolegija

Education Research Complete nuo 2010 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2012

nuo 2010 m.

Sveikatos mokslai
Health sciences
 in Eastern Europe

1392-6373
2335-867X (elektroninis)

Sveikatos apsaugos ministerija,
Asociacija žurnalas „Sveikatos mokslai“

 

IndexCopernicus nuo 2006;
EBSCO host (Academic Search Complete);
Gale (Academic OneFile);
ProQuest (Ulrich's, Summon);
DOAJ (Directory of Open Access Journals);
ERA (Excellence in Research Australia)

nuo 2011 m.

Sveikatos politika ir valdymas
Health policy and management
2029-3569 
2029-9001 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

Health Policy Reference Center (EBSCO) nuo 2012;
ProQuest

nuo 2011 m