N

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Natural Science Education
Žr. Gamtamokslinis ugdymas

Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"

 

 

Neurologijos seminarai
1392-3064
2424-5917 (elektroninis)

Lietuvos neurologų asociacija, Lietuvos vaikų neurologų asociacija ir Lietuvos neurochirurgų draugija

Academic Search Complete  nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2005

nuo 2003 m.

New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions. 
1648-8555

Lietuvos entomologų draugija

Zoological record (Thomson Reuters) (sąrašas)

nuo 1982 m.

Nuo 2017 m. leidžiamas kitu pavadinimu: Bulletin of the Lithuanian Entomological Society (Lietuvos entomologų draugijos darbai)

Nonlinear Analysis: Modelling and Control 
1392-5113
2335-8963
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

Chemical Abstracts (CAplus) (sąrašas);
Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences nuo 2008 (paieška);
CSA Neurosciences Abstracts selective (CSA sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2008;
INSPEC  nuo 2003;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2008 (paieška);
SCOPUS nuo 2009;
VINITI;
Zentralblatt MATH 

nuo 1997 m. 

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Nursing Education, Research, & Practice
2029-705X

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

nuo 2011 m