M

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Maisto chemija ir technologija
Food Chemistry and technology
1392-0227
2335-8793 (elektroninis)

KTU Maisto institutas

CAB Abstracts; 
IndexCopernicus nuo 2008

nuo 2004 m. iki 2007 m. per eLABą

Leidžiamas nuo 1993 iki 2017 m.

Matavimai
1392-1223

Kauno technologijos universitetas 

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas); 
IndexCopernicus nuo 2008; 
VINITI

Buvo leidžiamas 1995-2009 m.

Materials science
Žr. Medžiagotyra

Kauno technologijos universitetas    

Mathematical Modelling and Analysis: The Baltic Journal on Mathematical Applications, Numerical Analysis and Differential Equations
1392-6292
1648-3510 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas); 
IndexCopernicus nuo 2008;  
INSPEC nuo 2005; 
MatSciNet (Mathematical Reviews);
Science Citation Index Expanded (Web of Science) (sąrašas); 
SCOPUS nuo 2005; 
VINITI;
Zentralblatt MATH

nuo 1996 m.

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Mechanika
Mechanics
1392-1207
2029-6983 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
Compendex core INSPEC  nuo 2003; 
SCOPUSnuo 2005;
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas); 
VINITI

nuo 2005 m.
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Media Transformations
Žiniasklaidos transformacijos 
2029-865X
2029-8668 (elektroninis)  

Vytauto Didžiojo universitetas Communication Source nuo 2012/03/01 (EBSCO sąrašas)

nuo 2005 m.

Nuo 2017 m. nebeleidžiamas

Medicina
1010-660X
1648-9144 (elektroninis)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos gydytojų sąjunga

IndexCopernicus nuo 2001; 
MEDLINE nuo 2002; 
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas); 
Science Direct nuo 2014;
SCOPUS nuo 2002;
Directory of Open Access Journals (DOAJ)

nuo 2001 m.
Web of Science bazėje žurnalo antraštė MEDICINA-LITHUANIA

Nuo 2018 m. leidžiamas MDPI

Medicinos mokslai
2345-0592 (elektroninis)
Žr. Journal of medical sciences

Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras

Medicinos teorija ir praktika
1392-1312

UAB “SK-Impeks”, Medicinos diagnostikos centras  IndexCopernicus nuo 2002

nuo 2007 m.

Nuo 2017 m. nebus leidžiamas

Medžiagotyra
Materials science
1392-1320
2029–7289 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts (CSA sąrašas);
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts (CSA sąrašas); 
METADEX (CSA sąrašas);
INSPEC nuo 2005; 
Materials Science Citation Index (Thomson Reuters) (sąrašas); 
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008; 
VINITI

nuo 2011 m.
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Meninis tekstas
Artistic Text: Understanding, Analysis, Interpretation
1648-1089

Lietuvos edukologijos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
Literary Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography (OCLC sąrašas 2004)

 

Meno istorija ir kritika
Art History & Criticism
1822-4555
1822-4547 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Lituanistika nuo 2005, nr. 1;
MLA International Bibliography database (2006)

nuo 2005 m.

Menotyra
Studies in art 
1392-1002
2424-4708 (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija Art & Architecture Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas); 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Lituanistika
nuo 2001 m.

Miestų praeitis
2029-4220 (elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas Lituanistika nuo 2004  nuo 2004 m.

Miestų želdynų formavimas
1822-9778
2029-4549 (elektroninis)

Klaipėdos valstybinė kolegija IndexCopernicus nuo 2010

nuo 2010 m.

nuo 2019 m. -
Darnios aplinkos vystymas

Miškininkystė
1392-2041
LAMMC Miškų institutas ir Aleksandro Stulginskio universitetas

CAB Abstracts  nuo 1997, 1;
Index Copernicus

 
Modern Stochastics: Theory and Applications
2351-6046
2351-6054 (elektroninis)
VTeX,
Vilniaus universitetas, T. Ševčenko nacionalinis Kijevo universitetas

Current Index to Statistics – Extended Database (CIS/ED); Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCOhost; Emerging Sources Citation Index (ESCI) of Web of Science; Google Scholar; Index Copernicus; MathSciNet; Scilit; Zentralblatt MATH Database (zbMATH);
Scopus nuo 2018


nuo 2014 m. 
Mokytojų ugdymas
1822-119X
2424-3302 (elektroninis)
Šiaulių universitetas

IndexCopernicus nuo 2005 m. 4 nr. ;
EBSCO nuo 2008 m.; 
Lituanistika

 nuo 2008 m. (Nr. 11) 
2016 m. išėjo paskutinis žurnalo numeris.

Mokslas – Lietuvos ateitis
Science – Future of Lithuania
2029-2341
2029-2252 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

IndexCopernicus nuo 2009;
ICONDA (The International CONstruction DAtabase);
EBSCOhost: Academic Search Complete;
Lituanistika

nuo 2009 m.
Mokslas ir edukaciniai procesai
Science and processes of education 
1822-4644
2345-0681 (elektroninis) 
VšĮ Sveikatingumo institutas

IndexCopernicus nuo 2008;
EBSCO Publishing nuo 2014 m.; 
Contemporary Science Association nuo 2011 m.;
Ulrich nuo 2012 m.

 

Mokslo ir technikos raida
Evolution of Science and Technology
2029-2430 
2029-2449 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

IndexCopernicus nuo 2009; 
ProQuest; EBSCOhost: Academic Search Complete;
C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library);
DOAJ

nuo 2009 m.

Paskutinis nr. – 2013, Vol. 5, no. 1

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose
1822-1068
2335-8904 (elektroninis)

Švietimo ir mokslo ministerija,
Kauno kolegija
Google Scholar; Directory of Open Access Journals (DOAJ)  nuo 2014 m. 
Monetary studies
žr. Pinigų studijos
Lietuvos bankas    

Musicology of Lithuania 
Žr. Lietuvos muzikologija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija    

Muzikos komponavimo principai: melodijos fenomenas
Principles of music composing: phenomenon of melody
2351-5155

Lietuvos muzikos ir teatro akademija Humanities International Index; Humanities International Complete; British Humanities Index; MLA International Bibliography; RILM Abstracts of Music Literature nuo 2013 m.