L

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Laboratorinė medicina 
1392-6470

Lietuvos laboratorinės medicinos draugija, Lietuvos žmogaus genetikos draugija

IndexCopernicus  nuo 2006

nuo 2009 m.

Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai
1822-9972

Vytauto Didžiojo universitetas

 

Neleidžiamas nuo 2011 m.

Laisvalaikio tyrimai
2345-0339
(elektroninis)

Lietuvos sporto universitetas

 

nuo 2013 m.

LCC liberal arts studies
2029-1485

LCC tarptautinis universitetas

 

 

Liaudies kultūra
Folk Culture
0236-0551

Lietuvos liaudies kultūros centras

Humanities International Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas); Humanities International Index  nuo 2007 (EBSCO sąrašas); Literary Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 1994 m.

 

Lyčių studijos ir tyrimai 
Gender Studies and Research 
1822-6310
2424-3310 (elektroninis)

Šiaulių universitetas. Lyčių studijų centras

Academic Search Complete nuo 2009 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus  nuo 2008

2005 m.

Lietuvių kalba
1822-525X (elektroninis)

Vilniaus universitetas

CEEOL nuo 2007;
ERIH PLUS nuo 2016;
EBSCOhost (per MLA) nuo 2007;
Gale (per MLA) nuo 2007;
Linguistic Bibliography (Online) (Brill) nuo 2007;
Lituanistika nuo 2007;
ProQuest (per MLA) nuo 2007;
Ulrichs Web nuo 2011;
Linguistics Abstracts Online

nuo 2007 m.

Lietuvių kalba
1392-1517
Žr. Kalbotyra (1)

Vilniaus universitetas

 

 

Lietuvių kalbotyros klausimai
Žr. Acta Linguistica Lithuanica

Lietuvių kalbos institutas

 

 

Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis
1392-0502

Lietuvių Katalikų mokslo akademija 

 Lituanistika

nuo 2003 m. (t. 23, ser. A); nuo 2013 m. (t. 6, ser. B).  Nuo 2008 m.  serija A – LKMA metraštis, 
serija B – Bažnyčios istorijos studijos

Lietuvos akušerija ir ginekologija
Lithuanian obstetrics & gynecology
1392-5091

Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija

 IndexCopernicus  nuo 2006

Lietuvos archeologija
0207-8694
2538-6514
(elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas,
Klaipėdos universitetas ir Lietuvos archeologijos draugija

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
European Reference Index for the Humanities (ERIH) (sąrašas "Archaeology");
IndexCopernicus nuo 2009; Lituanistika

nuo 1979 m.

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas
1392-3218

Lietuvos šeimos gydytojų kolegija 

IndexCopernicus  nuo 2006

 nuo 2013 m.

Lietuvos chirurgija 
1392–0995, 
1648–9942 (elektroninis)

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kt. chirurgų draugijos,
Vilniaus universitetas

IndexCopernicus nuo 2004; Google Scholar; China Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistika

nuo 2003 m.

Lietuvos endokrinologija
1392-7213

LSMU Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija

IndexCopernicus nuo 2005

 

Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga

2335-7010
2335-7037 (elektroninis)

Lithuanian Energy Security. Annual Review

2335-7029
2335-7045
(elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

nuo 2013 m.

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos
Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology
1392-4028
2538-6522
(elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas

Academic Search Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
European Reference Index for the Humanities (ERIH) (sąrašas "Anthropology Social");
Humanities International Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); 
SocINDEX with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas):
Lituanistika

 nuo 2001 m.

Lietuvos fizikos žurnalas
Žr. Lithuanian journal of physics

Lietuvos fizikų draugija, Lietuvos mokslų akademija 

 

 

Lietuvos istorijos metraštis
0202-3342
2538-6549
(elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas

Historical abstracts nuo 1979 (EBSCO sąrašas);
Historical Abstracts with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas):
Lituanistika

nuo 1971 m.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost

Lietuvos istorijos studijos
Studies of Lithuania's History

1392-0448
1648-9101
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

CEEOL (nuo 16 t.); Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); Historical abstracts nuo 2005 (EBSCO sąrašas); Humanities International Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas); Humanities International Index nuo 2006 (EBSCO sąrašas); Google ScholarChina Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistika

nuo 2013 m.

Lietuvos kultūros tyrimai
2029-8560

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Lituanistika

 nuo 2011 m.

Lietuvos lokaliniai tyrimai
2029-0799 (elektroninis)

 Versmė

Lituanistika

nuo 2006 m.

Lietuvos matematikos rinkinys

0132-2818
2335-898X
(elektroninis)

Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas

CIS (Current Index to Statistics), iki 2007; MatSciNet (Mathematical Reviews) 1991-2007; VINITI, iki 2007; Zentralblatt MATH iki 2007

nuo 2005 m.

Nuo 2012 metų leidžiama Serija A (anglų kalba) ir Serija B (lietuvių kalba)

Lietuvos metinė strateginė apžvalga
1648-8016
2424-4562 (elektroninis)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Leidinys lietuvių kalba - Lituanistika.
Leidinys anglų kalba – CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);
DOAJ;
EBSCO;
SCOPUS;
Google Scholar

nuo 2002 m.

Leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys anglų kalba 
Lithuanian annual strategic review.
1648-8024
2335-870X (elektroninis)
nuo 2011 m. per atviros prieigos platformą De Gruyter

Lietuvos muzikologija
Musicology of Lithuania 
1392-9313

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 British Humanities Index (BHI);
 Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
 Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
 RILM abstracts of music literature (sąrašas);
Lituanistika

nuo 2000 m.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

1648-9772

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

 Lituanistika nuo 2004

Iki 2010 antraštė „Lietuvos mokslų akademijos biblioteka“

Nuo 2004 skaitmeniniame archyve registruotiems vartotojams 

Lietuvos socialinė raida
Social development of Lithuania

2029-963X
2424-497X
(elektroninis)

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Lituanistika

nuo 2012 m.

Lietuvos statistikos darbai
Lithuanian Journal of Statistics
1392-642X 
2029-7262 (elektroninis)

Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos statistikų sąjunga, Vilniaus universitetas

EBSCOhost;
IndexCopernicus;
Ulrich’s;
DOAJ

nuo 2009 m.

Lietuvos Taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai
1822-0754

Lietuvos taikomųjų mokslų akademija 

nuo 2018 m.

Lietuvos žemės ir maisto ūkis 
Agriculture and food sector in Lithuania 
1822-5101
2029-4980 (elektroninis)

 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 

nuo 2006 m.

Limes: 
Borderland studies
 
2029-0187 
2029-7483 (elektroninis)
(2011-2013)

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Lietuvos kultūros tyrimų institutas; Balstogės universitetas (Lenkija), Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas (Baltarusija)

Academic Search Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas); CEEOL nuo 2008;
IndexCopernicus nuo 2009; International Political Science Abstracts (sąrašas);
SCOPUS nuo 2009

2008-2010 m.:
LimesCultural regionalistics
2029-0187 
2029-0209 (elektroninis)

Nuo 2014 –
Creativity Studies
2345-0479
2345-0487 (elektroninis)

 

Literatūra 
1648-1143
0258-0802 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

CEEOLDOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO Literary Reference Center PlusERIH PLUSGaleHEAL link (Hellenic Academic Libraries Link); Lituanistika; MLA International Bibliography; MLA  Directory of PeriodicalsNational Institute of Standards and Technology Virtual LibraryPrimo Central (ExLibris)ProQuestRussian Academy of Sciences Bibliographies (EBSCO)TOC Premier (EBSCO)Ulrichs WebUniversitatsbibliothek RegensburgChina Knowledge Resource Integrated Database

nuo 2004 m.


Lithuanian annual strategic review
1648-8024

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

IBSS;
International Security & Counter-Terrorism Reference Center nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 2002 m.

Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology
Žr. Lietuvos etnologija

Lietuvos istorijos institutas

 

 

Lithuanian Foreign Policy Review 
1392-5504

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas,

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija

Central & Eastern European Academic Source nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
IBSS  nuo 2008

nuo 1998 m.

Nuo 2018 m. žurnalo koncepcija pasikeitė iš recenzuojamo žurnalo į analitinį leidinį.

Lithuanian Historical Studies
1392-2343
2538-6565 (elektroninis)

Lietuvos istorijos institutas

Historical abstracts nuo 2001 (EBSCO sąrašas); Historical Abstracts with Full Text nuo 2007 (EBSCO sąrašas); SCOPUSLituanistika

nuo 1996 m.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost

Lithuanian Journal of Cardiology
1392-1339

LSMU Kardiologijos institutas

 

 

Lithuanian journal of physics
Lietuvos fizikos žurnalas
1648-8504 
1392-1932 (iki 2003)
2424-3647
(elektroninis)

Lietuvos fizikų draugija, 
Lietuvos mokslų akademija 

INSPEC  nuo 2002;  
PhysNet;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS nuo 2008

nuo 2004 m.

Lithuanian Mathematical Journal


0363-1672 
1573-8825 (elektroninis)

Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas

Academic Search Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas); Academic Search Premier nuo 2007 (EBSCO sąrašas); Academic Search Alumni Edition nuo 2007 (EBSCO sąrašas); CIS (Current Index to Statistics); MatSciNet (Mathematical Reviews) nuo 2008; Science Citation Index Expanded  (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas); SCOPUS nuo 1973; Springer Link nuo 1973; Zentralblatt MATH

Leidžia Springer 

Lithuanian Political Science Yearbook
1392-9321

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas,  Lietuvos politologų asociacija

CEEOL 2000-2004;
IBSS

1999-2008 m.

Nuo 2012 m. žurnalas pradėtas leisti kaip Baltic Journal of Political Science

Litosfera
Lithosphere
1392-334X

Gamtos tyrimų centro Geologijos institutas ir Vilniaus universitetas

 VINITI 

1997-2003 m.

Lituanistica
0235-716X
2424-4716
(elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts selective (sąrašas); IBSS
Historical abstracts nuo 1990 (EBSCO sąrašas); LABS: Linguistic abstracts onlineLinguistic Bibliography; MLA International Bibliography (CSAOCLC sąrašas 1990-1996); Lituanistika

nuo 2001 m.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost 

LOGOS: religijos, filosofijos, komparastyvistikos ir meno žurnalas 
0868-7692

OV "Logos"

Academic Search Complete nuo 2007 (EBSCO sąrašas); 
Arts & Humanities Citation Index  (Web of Science) nuo 2007 m. Nr. 50 (sąrašas);
CEEOL (nuo 2005); 
Humanities International Complete  nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
The Philosophers Index nuo 2005 (OCLC sąrašas);
SCOPUS nuo 2012:
Lituanistika

nuo 2003 m.

Web of Science bazėje žurnalo antraštė LOGOS-VILNIUS