K

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje
2029-8846

Šiaulių universitetas

 

2011-2013 m.

Kalba ir kontekstai
1822-5357

Lietuvos edukologijos universitetas

MLA International Bibliography

Kalbotyra
1392-1517
2029-8315 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

CEEOL;
Bibliography of Linguistic Literature
DOAJ (Directory of Open Access Journals);
EBSCO – Communication & Mass Media Complete;
EBSCO Discovery;
Linguistics Abstracts Online;
Linguistic Bibliography Online;
Lituanistika;
MLA International Bibliography;
Ulrich’s Periodicals Directory

nuo 2007 m.
Iki 2013 m. Kalbotyra.  sąs. 3. Germanų ir romanų studijos.

 „Baltnexus“ yra publikuojami suskaitmeninti žurnalo „Kalbotyra“ numeriai nuo 1958 m. iki 1971 m. Pastaraisiais metais žurnalas skilo į tris sąsiuvinius: pirmas buvo skirtas lietuvių kalbos studijoms, antras – slavistikai, o trečias – germanų ir romanų kalboms. Todėl nuo XXII tomo bus publikuojami lietuvių kalbai skirti „Kalbotyros“ sąsiuviniai.

Kalbos kultūra
0130-2795

Lietuvių kalbos institutas

CEEOL 2002;
MLA International Bibliography

1961-2013 m. 

Nuo 2014 m.
Bendrinė kalba
leidžiamas elektronine forma

Kalbų studijos
Studies about Languages
1648-2824
2029-7203
(elektroninis) 

Kauno technologijos universitetas

CEEOL 2005; EBSCO  Publishing Inc.  (MLA Bibliography with Full Text;  EBSCO Discovery); SCOPUS; IndexCopernicus; DOAJ; Google Scholar; Lituanistika  

nuo 2001 m. 

Kardiologijos seminarai
Žr. Seminars in Cardivascular Medicine

Lietuvos širdies asociacija

 

 

Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas 

Career designing: research and counselling
2335-2191 

VDU Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė

Lituanistika nuo 2012 nr. 1; Education Source (EBSCO sąrašas) nuo 2012;
CEEOL

2012-2014 m.

Nuo 2015 m. neleidžiamas

Karo archyvas 
1392-6489

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 Lituanistika

nuo 1992 m. 
(t. 13)

Kauno istorijos metraštis
1822-2617
2335-8734
(elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Lituanistika nuo 2000 m. nr. 2; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO sąrašas) nuo 2010

 nuo 1998 m.

Knygotyra 
0204-2061
2345-0053 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

Book History Online (BHO); EBSCO Electronic Journals ServiceLibrary, Information Science and Technology Abstracts (LISTA);  Modern Language Association International BibliographyElektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB): Electronic Journals Library; Ulrich’s Web; Lituanistika;  Scopus;  Google Scholar; China Knowledge Resource Integrated DatabaseDOAJ

nuo 2007 m. 

Konstitucinė jurisprudencija
1822-4520

Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas

 

nuo 2006 m. su embargo laikotarpiu naujesniems leidiniams 

Kriminologijos studijos
2538-8754
2351-6097 
(elektroninis) 

Vilniaus universitetas, Lietuvos kriminologų asociacija, Lietuvos teisės institutas

 Google ScholarChina Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistika

nuo 2014 m. 

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas
Culture and Society: Journal of Social Research 
2029-4573
2335-8777 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Lituanistika nuo 2010, nr. 1(1);
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) nuo 2010;
Directory of Open Access Journals (DOAJ) nuo 2011;
SocINDEX with Full Text  (EBSCO sąrašas) nuo 2011;
IndexCopernicus  nuo 2010

nuo 2010 m. 

Kultūrologija 
Culturology
1822-2242

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Lituanistika nuo 2000

nuo 2000 m. 

Kultūros paminklai 
1392-155X

Kultūros paveldo centras ir Kultūros paveldo institutas

 Lituanistika nuo 2000

 nuo 2000 m. 

Kūrybos erdvės 
Spaces of creation 
1822-1076
2424-3329 (elektroninis)

Šiaulių universitetas

Art and Architecture Complete (EBSCO);
Art Source (EBSCO);
Central and Eastern European Academic Source (EBSCO);
Humanities International Complete (EBSCO);
Humanities International Index (EBSCO);
Humanities Source (EBSCO);
ERIH PLUS;
Ulrich‘s ;
CEEOL (Central and Eastern European Online Library);
IndexCopernicus.

nuo 2015 m.