I

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Informacijos mokslai

1392-0561
1392-1487 
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

Library and Information Science Abstracts(LISA)EBSCO Electronic Journals ServiceScopusGoogle ScholarChina Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistika

nuo 2007 m. 

Informatica : International Journal
0868-4952
1822-8844
(elektroninis)

Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, 
Lietuvos mokslų akademija

IAOR (International Abstracts in Operations Research);
INSPEC nuo 1990; MathSciNet [Current Mathematical Publications ir Mathematical Reviews]; Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2002 (sąrašas); SCOPUS nuo 1996; VINITIZentralblatt MATH

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

nuo 1990 m.

Informatics in Education: An International Journal
0868-5831
2335-8971
(elektroninis)

Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas, 
Lietuvos mokslų akademija

CCSB (The Collection of Computer Science Bibliographies) 
CEEOL nuo 2002; INSPEC nuo 2002; Mathematics Education Database (MathEduc); SCOPUSPASCAL Database (INIST-CNRS); ProQuest; VINITI

Žurnalo Informatica priedas.

nuo 2002 m.
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Information technology and control
Informacinės technologijos ir valdymas
1392-124X
2335-884X (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

INSPEC nuo 2005;
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
SCOPUS 2008, nuo 2010;
VINITI

nuo 2004 m.
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Intelektinė ekonomika
Intellectual economics
1822-8011 
1822-8038 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

CEEOL nuo 2011;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2009 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2010; Scopus nuo 2015

nuo 2009 m.

International Comparative Jurisprudence
2351-6674 (elektroninis)

Mykolo Romerio universitetas

Heinonline; DOAJ; C.E.E.O.L.

nuo 2015 m.

International Journal of Area Studies 
Regioninės studijos
2029-2074 
2345-0223 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

CEEOL nuo 2008; De Gruyter nuo 2013; LITUANISTIKA  nuo 2006; Google Scholar –nuo 2006; Directory of Open Access Journals (DOAJ) nuo 2015

nuo 2006 m.
2006-2012 m.  - Regioninės studijos. Nuo 2017 neleidžiamas

International Journal of Aviation
Žr. Aviation

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 

International Journal of Baltic Law
1392-9232
1648-9349 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas, Florida Coastal School of Law

Lituanistika nuo 2002, vol. 1(1); Central and Eastern European Online Library  2002–2007; HeinOnline 2002-2005

Leistas 2002-2007 m.

duomenų bazėse CEEOL ir HeinOnline

International Journal of Educational Technology in Higher Education
2365-9440
(elektroninis)

Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de los Andes, Dublin City University, Vytauto Didžiojo universitetas

Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus nuo 2016; ProQuest Central; Google ScholarDOAJ

Nuo 2010-2015 m. RUSC Universities and Knowledge Society Journal

nuo 2016 m.

International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 
1941-7233
2335-024X (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

IndexCopernicus 2008–2012;
Academic Search Alumni Edition (EBSCO sąrašas) nuo 2009;
Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2009;
Academic Search Premier (EBSCO sąrašas) nuo 2009; 
Ulrich’s Periodicals Directory; 
Index Copernicus (nuo 2008 m.);  
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) (nuo 2008);
EBSCO Academic Search Complete (nuo 2009 in); 
Lituanistika (nuo 2009);  
PsycINFO Journal Coverage List (nuo 2010 m.)

nuo 2008 m.

International journal of strategic property management 
1648-715X
1648-9179 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

ABI INFORM (ProQuest CSA sąrašas); 
Aerospace & High Technology Database (CSA sąrašas);
Business Source Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Computer and Information Systems Abstracts (CSA sąrašas);
CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts (CSA sąrašas);
Electronics and Communications Abstracts (CSA sąrašas); 
Engineered Materials Abstracts (CSA sąrašas);
ICONDA (IRBdirect); 
INSPEC nuo 2004; 
Materials Business File (CSA sąrašas); 
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts(CSA sąrašas); 
METADEX (CSA sąrašas);
Science Citation Index Expanded (Web of Science) (sąrašas);
SCOPUS nuo 2005;
VINITI

Ankstesnės antraštės:
Real Estate Valuation and Investment 1392-3447 (1997-1999),
Property Management (2000-2003).

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

nuo 2004 m.

Inter-studija humanitatis
1822-1114
2424-3353 (elektroninis)

Šiaulių universitetas

IndexCopernicus nuo 2010

nuo 2008 m.

2016 m. išėjo paskutinis žurnalo numeris

Inžinerinė ekonomika
Engineering Economics 

1392-2785
2029-5839 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas

Business Source Complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
CEEOL nuo 2005; 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2002 (EBSCO sąrašas);
IBSS: International Bibliography of Social Sciences
SCOPUS nuo 2008;
Social Sciences Citation Index (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas);
VINITILituanistika

nuo 2005 m.

Web of Science bazėje žurnalo antraštė
INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS

Inžinerinės ir edukacinės technologijos
2029-9303

Kauno technikos kolegija

IndexCopernicus nuo 2013

nuo 2012 m.

Issues of Business and Law
2029-9214
2029-1094 (elektroninis)

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Business Source Complete nuo 2009 (EBSCO sąrašas);
CEJSSH;
IndexCopernicus nuo 2011; 
MetaPress nuo 2009

Istorija 
1392-0456
2029-7181 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 

Emerging Sources Citation Index (Web of Science) nuo 2016 (sąrašas);
Academic Search Complete (EBSCO) nuo 2007;
CEEOL (2004, 2006);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Historical abstracts nuo 2004 (EBSCO sąrašas);
MLA International Bibliography vol. 59-60 (2004), vol. 63 (2006);
(OCLC sąrašas); 
MLA duomenimis tomai 59, 60, 66 ir 69;
Sociological abstracts (CSA) (CSA sąrašas) (59-60 (2004), vol. 63 (2006) dalinai)

nuo 1958 m.

Visas tekstas nuo 2004 laisvai prieinamas CEEOL bazėje.

Nuo 2007 birželio prieiga prie ABC-CLIO Historical Abstracts bazės teikiama per EBSCOhost 

Istorijos šaltinių tyrimai

2029-0705

Lietuvos istorijos institutas, 
Vilniaus universitetas

Lituanistika nuo 2008 

Įžvalgos
Insights
2029-1639

Utenos kolegija

 

 nuo 2016 m.