H

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus  Pastabos
Holistinis mokymasis
2424-4104
2351-7409 (elektroninis)
 Vytauto Didžiojo universitetas   2015 m. per VDU ePub

Homo-societas-technologiae

2029-9737
2029-9729 (CD-ROM)

Marijampolės kolegija 2013-2016, 2019-