F

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus  Pastabos

Filologija
Philology
1392-561X
2424-3361 (elektroninis)

Šiaulių universitetas CEEOL 2004-2005;
IndexCopernicus nuo 2008;
MLA International Bibliography nuo 2007 m. Vol. 12 (OCLC sąrašas)

nuo 2007 m.

2015 m. išėjo paskutinis žurnalo numeris

Filologija
Žr. Santalka
Vilniaus Gedimino technikos universitetas    
Filosofija, sociologija
0235-7186
2424-4546 (elektroninis)
Lietuvos mokslų akademija

Arts & Humanities Citation Index (sąrašas) nuo 2008;
CEEOL nuo 2004; 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2008 (EBSCO sąrašas); 
The Philosophers Index  nuo 2005 (sąrašas); 
Social Sciences Citation Index  (Web of Science) nuo 2008 (sąrašas); 
SocINDEX nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
SocINDEX with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas); 
Sociological abstracts (CSA) core (CSA sąrašas);
Lituanistika

nuo 2002 m.
Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro darbai : 
1392-7086 
žr. Šiauliai Mathematical Seminar
Šiaulių universitetas  

 

Folk Culture
žr.  Liaudies kultūra
Lietuvos liaudies kultūros centras    
Food Chemistry and technology
žr. Maisto chemija ir technologija
Kauno technologijos universiteto Maisto institutas