D

 Pavadinimas, ISSN  Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus  Pastabos

Dailė žr.
Acta Academiae Artium Vilnensis
1392-0316

Vilniaus dailės akademija    

Dailės istorijos studijos
1822-2285

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Darbai ir dienos
Deeds and days
1392-0588
2335-8769 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Lituanistika nuo 2000; CEEOL nuo 2004; Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas)

nuo 2005 m. 
Darnaus vystymosi strategija ir praktika
Sustainable development strategy and practice
2029-1558
2029-901X (elektroninis) 
Mykolo Romerio universitetas

EBSCO Publishing, Inc., C.E.E.O.L., PROQUEST, ULRICH'S

2011-2012 m. 

Darnioji daugiakalbystė
Sustainable multilingualism
2335-2019 
2335-2027
(elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

CEEOL nuo 2012;
De Gruyter nuo 2017, vol. 10;
Lituanistika nuo 2012, nr. 1;
MLA International Bibliography

nuo 2012 m.

Darnios aplinkos vystymas
1822-9778
2029-4549

Klaipėdos valstybinė kolegija

IndexCopernicus nuo 2010 m. 

nuo 2019 m.

2010-2018 m. - Miestų želdynų formavimas