C

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Pagal duomenų bazėse skelbiamus periodinių leidinių sąrašus Pastabos

Chemija
0235-7216
2424-4538
(elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija Academic Search Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2005;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Chemical Abstracts (CAplus) (sąrašas);
Science Citation Index Expanded (Web of Science) nuo 2007 (sąrašas);
Scopus nuo 2008
nuo 2007 m.

Cheminė technologija 
Chemical Technology
1392-1231
2029-719X (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas Chemical Abstracts (CAplus) (sąrašas) nuo 2010 m.

Ciconia
1392-4818

Lietuvos ornitologų draugija
Colloquia
1822-3737
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

MLA International Bibliography nuo 16 t. (2006) (OCLC sąrašas);
EBSCO Discovery Service; LituanistikaScopus nuo 2018

nuo 2006 m.
Computational Science and Techniques
2029-9966 (elektroninis)
Klaipėdos universitetas Index Copernicus International; Ulrich's periodicals;
Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO
nuo 2013 m. 

Contemporary research on organization management and administration
2335-7959 (elektroninis)

Akademinė vadybos ir administravimo asociacija, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (Slovakija) DOAJ; ERIH PLUSLituanistika nuo 2013 m.
Creativity Studies
2345-0479
2345-0487 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas EBSCOhost ( EBSCO Publishing); International Political Science Abstracs; C.E.E.O.L. ( Central and Eastern European Online Library); IndexCopernicus; Scopus

Iki 2014 m. leistas pavadinimu Limes

nuo 2008 m.

Current Issues of Business & Law

Žr. Verslo ir teisės aktualijos