A

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos

Acta Academiae Artium Vilnensis 
Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė
1392-0316

Vilniaus dailės akademija

Academic Search Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas); Academic Search Premier nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Art & Architecture Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas); Historical abstracts nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Lituanistika

nuo 2009 m.

Acta AVADA
2351-6399 

Akademinė vadybos ir administravimo asociacija

 

 nuo 2014 m.

Acta historica universitatis Klaipedensis
1392-4095
2351-6526 (elektroninis)

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Historical abstracts nuo 2006 (EBSCO sąrašas);
Historical Abstracts with Full Texts nuo 2006; IndexCopernicus nuo 2009;
Lituanistika

  nuo 2008 m. T. 17.

Acta humanitarica universitatis Saulensis 
1822-7309
2424-3388 (elektroninis)

Šiaulių universitetas

IndexCopernicus nuo 2008; MLA International Bibliography nuo 2007 m. Vol. 4 (OCLC sąrašas);
Humanities Source Ultimate nuo 2013 m. (EBSCO sąrašas);
Lituanistika

nuo 2006 m.

Acta Linguistica Lithuanica
Lietuvių kalbotyros klausimai

Problems of Lithuanian linguistics
1648-4444

Lietuvių kalbos institutas

CEEOL nuo 2002; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts;
MLA International Bibliography 2002-2007 (OCLC sąrašas)

Ankstesnis ISSN 0130-0177
(1957-1998)

nuo 2011 m.
T. 62-63

Acta litteraria comparativa
1822-5608
2351-7387
(elektroninis)

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

MLA International Bibliography 

nuo 2015 m.

Acta Medica Lituanica
1392-0138
2029-4174
(elektroninis)
1648-3863 (Suppl.)

Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas, Nacionalinis vėžio institutas

Academic Search Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2002

 nuo 2008 m.

Acta Museologica Lithuanica
2351-5112 (elektroninis)

Vilniaus universitetas

Google Scholar
China Knowledge Resource Integrated Database
Lituanistika

 nuo 2013 m.

Acta Orientalia Vilnensia
1648-2662
2424-6026
(elektroninis)

Vilniaus universiteto Orientalistikos centras

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika

 nuo 2005 m.

Acta Paedagogica Vilnensia
1392-5016
1648-665X
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

Scopus (2019); CEEOL Central and Eastern European Online Library;
EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier);
MLA International Bibliography;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika

 nuo 1991 m.

Acta Zoologica Lituanica
1392-1657

Nuo 2012 m. žr.
Zoology and ecology
2165-8005, 
2165-8013 (elektroninis)

Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas

Academic Search Complete 2003-2011 (EBSCO sąrašas); 
Academic Search Premier 2003-2011 (EBSCO sąrašas); 
Academic Search Alumni Edition2003-2011 (EBSCO sąrašas);
Biological Abstracts (Clarivate Analytics) 2005-2011 (sąrašas);
BIOSIS PREVIEWS (Clarivate Analytics) 2005-2011 (sąrašas);
CAB Abstracts nuo 2001, 11(1); 
Central & Eastern European Academic Source2003-2011 (EBSCO sąrašas);
SCOPUS nuo 2008;
VINITI 1997 (t. 3-5), 1998 (t. 8, spec. iss.); 
Zoological record (Clarivate Analytics)2005-2011 (sąrašas)

Serijos: Biodiversity, Entomologia, Hydrobiologia, Ornitologia, Parasitologia, Theriologia

AGORA: politinių komunikacijų studijos
AGORA: Political communication studies
2029-9923 
2424-3663 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Political Science Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2015

 nuo 2012-2017 m.

Nuo 2018 m. neleidžiamas

Agricultural Engineering
Žemės ūkio inžinierija
1392-1134
2345-0371
(elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO; Genamics, Google Scholar; IC Journals Master List, Ulrich's periodicals

nuo 2010 m.

Agriculture and food sector in Lithuania 
žr. Lietuvos žemės ir maisto ūkis

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Agronomy research
1406-894X

Estonian University of Life Sciences, Latvia University of Agriculture,
Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

SCOPUS; EBSCO; CABI Full Paper; Claritative Analytics database: (Zoological Records, Biological Abstracts and Biosis Previews, AGRIS, ISPI, CAB Abstracts, AGRICOLA (NAL; USA), VINITI, INIST-PASCAL) nuo 2003 m.

Alergologija ir klinikinė imunologija
1392-8872
1648-8652 (elektroninis)

Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija

2001-2006

Andragogika
Andragogy
2029-6894

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas

IndexCopernicus nuo 2011

 nuo 2012 m.

Annales Geographicae
The Geographical Yearbook

Geografijos metraštis
2424-3434
2335-8610 (elektroninis)

Lietuvos geografų draugija, Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos socialinių tyrimų centras

GeoRef; MLA International Bibliography (OCLC sąrašas Vol. 3, 1960); VINITI

 nuo 2003 m.

Aplinkos inžinerija
Environmental engineering
1392-1622

Nuo 2003 m. žr. 
Journal of environmental engineering and landscape management

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba
Environmental Research, Engineering and Management
1392-1649
2029-2139 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 
Šiaulių universitetas,
Lietuvos energetikos institutas

SCOPUS nuo 2016;
CAB Abstracts; 
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas); 
Environment Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas); 
Environment Index nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
INSPEC nuo 2005; 
Pollution abstracts selective (CSA sąrašas); VINITI

nuo 2009 m.

 

Applied Economics: Systematic Research 
žr. 
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai

Vytauto Didžiojo universitetas

Applied research in health and social sciences: interface and interaction
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika
1822-3338
2451-3091 (elektroninis) 

Klaipėdos valstybinė kolegija DOAJ; EBSCO; Google Scholar nuo 2015 m. tik elektroninis

Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos

Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives
2029-1175 
2351-5597 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija EBSCO; ERIH PLUS; DOAJ nuo 2012 m.

Archaeologia Baltica 
1392-5520
2351-6534 (elektroninis)

Klaipėdos universitetas

Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas);
IndexCopernicus nuo 2009;
Lituanistika

 nuo 2011 m.

Archaeologia Lituana
1392-6748
2538-8738
(elektroninis)

Vilniaus universitetas

China Knowledge Resource Integrated Database; Lituanistika; Humanities International Index (EBSCOhost);  DOAJ; ScienceOpen.

 nuo 2010 m.

Archivum Lithuanicum
1392-737X

Lietuvių kalbos institutas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas,
University of Illinois at Chicago

Central & Eastern European Academic Source nuo 2012 (EBSCO sąrašas);
Communication Source nuo 2012 (EBSCO sąrašas);
CEEOL 1999-2015;
MLA International Bibliography (1999-2003, 2005-...);
Lituanistika

 nuo 1999 m.

Ars et praxis
2351-4744

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 nuo 2013 m.

Art History & Criticism
žr.
Meno istorija ir kritika

Vytauto Didžiojo universitetas

Aštuonioliktojo amžiaus studijos
XVIII amžiaus studijos
2351-6968 

Lietuvos istorijos institutas Lituanistika nuo 2014  nuo 2014 m.

Athena : filosofijos studijos
Athena: Philosophical Studies
1822-5047
2538-7294
(elektroninis)

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

CEEOL nuo 2006;
Humanities International Complete nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
Humanities International Index nuo 2008 (EBSCO sąrašas);
The Philosophers Index (sąrašas)

nuo 2006 m.

Aukštojo mokslo kokybė 
The Quality of Higher Education

1822-1645
2345-0258 (elektroninis)

Vytauto Didžiojo universitetas

CEEOL nuo 2004;
Central & Eastern European Academic Source nuo 2005 (EBSCO sąrašas);
Education Research Complete nuo 2005 (EBSCO sąrašas); IndexCopernicus 2008-2011;
MLA International Bibliography nuo 2008 (OCLC sąrašas);
Lituanistika nuo 2004;
Education Resources Information Center (ERIC) nuo 2004;
Education Source (EBSCO sąrašas) nuo 2005;
Humanities Source (EBSCO sąrašas) nuo 2005;
TOC Premier  (EBSCO sąrašas) nuo 2005

 nuo 2004 m.
Nuo 2015 m. neleidžiamas

Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos
2029-9311 

Alytaus kolegija

IndexCopernicus nuo 2013

 nuo 2012 m.

Aviation
1648-7788
1822-4180 (elektroninis)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Aerospace & High Technology Database (CSA sąrašas);
Central & Eastern European Academic Source nuo 2003 (EBSCO sąrašas);
Compendex core;
SCOPUS nuo 2004;
Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ESCI)

nuo 2004 m.

EBSCO duomenų bazėse - International Journal of Aviation

Aviacijos technologijos
Aviation technologies
e2029-9974 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 nuo 2013-2014 m.

Nuo 2015 m. neleidžiamas