Atvirosios prieigos iniciatyvos ir projektai

„Planas S“
 
„Planas S“ yra atvirosios prieigos leidybos iniciatyva, kuri buvo pradėta 2018 m. rugsėjo mėnesį. Planą remia tarptautinis mokslinių tyrimų finansuotojų konsorciumas „cOAlition S“. „Planas S“ reikalauja, kad nuo 2020 m. mokslinės publikacijos, kuriomis skelbiami iš viešųjų dotacijų finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatai, būtų skelbiamos atitinkamuose atvirosios prieigos žurnaluose ar platformose. Visi moksliniai straipsniai, radęsi iš mokslinių tyrimų, finansuojamų „cOAlition S“ narių, turi būti viešai prieinami tuoj po paskelbimo be jokio laikino draudimo periodo. Jie turi būti nuolat prieinami pagal atvirąją licenciją, leidžiančią pakartotinai jais naudotis bet kokiais tikslais.

Šiuo metu konsorciume yra 11 nacionalinių finansuotojų, kuriuos remia Europos Komisija ir Europos mokslinių tyrimų taryba. Lietuva dar nėra prisijungusi prie konsorciumo. Patį „Planą S“ sudaro 10 principų, kuriuos priėmė konsorciumo nariai. Priimti principai numato, kad autoriai ir toliau turi išsaugoti savo publikacijų autorių teises. Visos publikacijos turi būti skelbiamos su atvirąja licencija, pageidautina „Creative Commons licenses“ (CC). Vienas iš svarbesnių principų yra tai, kad atvirosios prieigos skelbimo mokesčius turi padengti finansuotojai arba universitetai, o ne patys mokslininkai. Mišrusis leidybos modelis neatitinka iškeltų „Plano S“ principų. Todėl priėmus „Planą S“ gali kisti dabartinė leidybos sistema.

 „Plano S“ pereinamasis laikotarpis truks iki 2023 metų. Jis leis skelbti mokslinius tyrimus hibridiniuose žurnaluose, kuriems yra taikomas pereinamojo laikotarpio susitarimas, kol jie taps visiškai atviri. Leidyba visuose žurnaluose ir toliau bus leidžiama su sąlyga, kad publikacijos bus saugomos patvirtintoje atvirosios prieigos saugykloje (žaliasis atvirosios prieigos modelis) be jokio laikinojo draudimo laikotarpio ir su CC licencija. Siekiant pakartotinai naudotis publikacijų moksliniu turiniu, leidiniams turės būti suteikta visuotinė, neatšaukiama licencija dalytis ir pritaikyti darbą bet kokiam tikslui, įskaitant prekybą.

„Plano S“ konsorciumas taip pat žada persvarstyti mokslinių tyrimų vertinimo sistemą. Ateityje konsorciumas norėtų pereiti prie San Francisko deklaracijos dėl tyrimų vertinimo (DORA). Konsorciumas „cOAlition S“ ketina dirbti su atvirosios prieigos DOAJ katalogo (angl. Directory of Open Access Journals) recenzuojamųjų žurnalų sąrašu ir atvirosios prieigos OpenDOAR katalogo (angl. Directory of Open Access Repositories) talpyklų sąrašų. Tokiu būdu bus siekiama sukurti mechanizmus, skirtus nustatyti, ar žurnalai / platformos ir saugyklos atitinka „cOAlition S“ reikalavimus. Nepriklausomai nuo publikavimo formos, „cOAlition S“ pataria, kad visi leidiniai ir kiti mokslinių tyrimų rezultatai būtų saugomi atvirosiose saugyklose. Siekiant užtikrinti ilgalaikį archyvavimą, mokslinių tyrimų valdymą ir didžiausią pakartotinį naudojimą, siūloma mokslinių tyrimų rezultatus deponuoti atvirosiose saugyklose.

Yra įvairių finansavimo ir mokėjimo modelių už atvirosios prieigos leidimą. Konsorciumas „cOAlition S“ reikalauja visiško atvirosios prieigos skelbimo išlaidų ir mokesčių skaidrumo. Jis įtrauktas kaip vienas iš kriterijų, kuriais apibrėžiamas žurnalų ir platformų atitikimas planui. Konsorciumo „cOAlition S“ nariai užtikrins finansinę paramą atvirosios prieigos leidybai. Konsorciumas pabrėžia, kad individualūs „cOAlition S“ nariai neprivalo sudaryti pereinamo laikotarpio susitarimų ir finansuoti publikacijos, kuriai taikomi tokie susitarimai, mokesčio ACP.

Jeigu „Planas S“ įsigaliotų, kai kurios Europos šalys pagal šią iniciatyvą paskelbtų daugiau nei 40 proc. savo mokslinių tyrimų. Pagal 2017 m. atliktus skaičiavimus „Plano S“ finansuojami dokumentai buvo dažniau cituojami nei kiti dokumentai. Tai galioja visoms mokslinių tyrimų sritims. Tikimasi, kad „Plano S“ įgyvendinimas leis pagreitinti mokslinius tyrimus ir atradimus.

 „JUSTICE OA2020“

Japonijos universiteto bibliotekų konsorciumas „JUSTICE“ sukurtas tam, kad būtų skatinamas atvirasis mokslas Japonijoje. „JUSTICE“ tikslas – prisidėti prie akademinės informacijos infrastruktūros stiprinimo. „JUSTICE“ buvo įkurtas 2011 m. Šiuo metu jį sudaro daugiau kaip 500 bibliotekų ir tai yra didžiausias bibliotekų konsorciumas pasaulyje. Jo uždaviniai: derėtis dėl konsorciumo licencijavimo susitarimų su leidėjais, didinti nacionalinę elektroninių išteklių kolekciją, užtikrinti ilgalaikį elektroninių išteklių saugojimą ir prieigą. „JUSTICE“ konsorciumas yra atsakingas už derybas su leidėjais dėl elektroninių išteklių naudojimo ir kainyno nustatymo, ilgalaikio elektroninių išteklių saugojimo ir prieinamumo užtikrinimo mokslininkams.