Atviroji prieiga

Atviroji prieiga – tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti nedidelį skaičių kopijų, įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas.

Atvirosios prieigos plėtra suteikia galimybę skleisti mokslinių tyrimų rezultatus pasaulyje bei suteikti geresnę prieigą prie pasaulinių mokslo informacijos išteklių.

Atvirojoje prieigoje esantys šaltiniai yra puiki alternatyva prenumeruojamose duomenų bazėse kaupiamiems ištekliams, nes ilgus metus gyvavusi mokslinio bendravimo sistema, kurios pagrindą sudaro vis brangstanti komercinė leidyba, nebetenkina mokslo proceso dalyvių. Mokslininkams, jų institucijoms ir visuomenei nereikia dar kartą mokėti už prieigą prie tyrimų, kurie dažnu atveju jau buvo apmokėti iš mokesčių mokėtojų lėšų, rezultatų.

Yra du atvirosios prieigos įgyvendinimo būdai:

Auksinis modelis

Žaliasis modelis

Atvirosios prieigos žurnalų išlaidas apmoka patys straipsnius publikuojantys autoriai, juos finansuojančios institucijos ar rėmėjai.

Tyrimo autorius įkelia jau publikuotą arba dar nepublikuotą savo straipsnį į atvirosios prieigos mokslinės informacijos talpyklą.

 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatyta prievolė valstybės ir privačioms institucijoms viešai skelbti mokslo tyrimų rezultatus:

„45 straipsnis. Mokslinės veiklos rezultatų viešumas

1. Siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

2. Valstybės biudžeto lėšomis nevalstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliktų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.“

Atvirosios prieigos šaltinių paieškai patariame naudoti talpyklų katalogus.

Atvirosios prieigos talpyklų katalogai:

  • DOAB – atvirosios prieigos knygų katalogas;
  • DOAJ – atvirosios prieigos žurnalų katalogas;
  • OpenDOAR – atvirosios prieigos talpyklų katalogas;
  • ROAR – atvirosios prieigos talpyklų registras;
  • WorldWideScience – jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

 

Daugiau informacijos apie atvirosios prieigos talpyklas:

  • DRIVER – Europos mokslinių tyrimų skaitmeninių talpyklų infrastruktūros vizija;
  • ROARMAP – duomenų archyvavimo atvirosios prieigos talpyklose nuostatų registras.