F99 Jablonskis Jonas

F99. 103 vienetai, 1895–1912 m. rankraščiai, spaudiniai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: J. Jablonskis (1860–1930), įžymus lietuvių kalbininkas, vertėjas, publicistas, redaktorius, Kauno Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

J. Jablonskio surinkta medžiaga lietuvių kalbos žodynui: kartoteka sudėta abėcėline tvarka A–2. – Žemaitės kūrinių, taisytų J. Jablonskio ranka, korektūriniai atspaudai (1902–1910 m.). – Įvairiose Lietuvos vietose rinktos medžiagos lietuvių kalbos žodynui juodraščiai. – Su J. Jablonskiu susiję Kauno gubernijos carinės žandarmerijos valdybos dokumentai. – J. Šliupo rinkta lietuvių tautosakos kartoteka.

Žiūr. E. Šeršnovaitė, Jono Jablonskio rankraštinis palikimas (mokslinis aprašas). Diplominis darbas, Vilnius, 1960 m., dab. saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje (F85–B197).