F98 Horoškevičuvna Valentina

F98. 1446 vienetai, 1621–1949 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai, iliustracijos. Lietuvių, lenkų, lotynų, italų, prancūzų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: V. Horoškevičiūtė (Horoszkievviczówna Walentyna, 1890–1949), filologijos mokslų daktarė; Vilniaus Stepono Batoro vardo universiteto 1922–1939 m. mokslinė sekretorė.

Gauta 1949 m. iš palikuonių Vilniuje. 

V. Horoškevičiūtės asmeniniai popieriai; susirašinėjimas (daugiausia A. Tovianskio klausimais); moksliniai tiriamieji darbai apie Andrių Tovianskį ir medžiaga jiems: „Etyka Towiańskiego, jej żródła i promieniowanie; Pisma niedrukowane A. Towiańskiego: O bezstronną opinię o Towiańskim“ (1935); „Rozprawa z Boyen o Towiańskim“ (1929); „Wyjątki z rozmów z Towiańskim“; „Paroles d' Andrè Towiański“; „Extraits des notes particulières sur Napoléon prises de 1841–1848“; „Wpływ Jana Kochanowskiego na Melchiora Pudławskiego“ (1925). – Gausi medžiaga temai: „Towiański i towiańczycy“. – Wiersze rożne W. Horoszkiewiczówny (1909–1945); Pamiętnik z czasów wojny (1914); – Kelionių po Italiją dienoraščiai (1929–1934). – Su Vilniaus universiteto veikla susiję 1922–1939 m. kai kurie dokumentai. – Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų fakulteto profesoriaus Bronislavo Žongalavičiaus (1869–1944) asmeniniai dokumentai, jo mokslinių darbų rankraščiai: „Istoria brevis Universitatis Vilnensis 1578–1842“ (1932); „Drobiazgi mickiewiczowskie“. – Medžiaga senojo Vilniaus universiteto istorijai. – Motiejaus Valančiaus enciklopedinio pobūdžio užrašai: Rozmaite wiadomości (1843) ir medžiaga apie Žemaičių vyskupystę (1755–1908). – Grafų Umiastovskių valdos Sobotniki 1621 m. inventorius. – Stanislovo Horoškevičiaus (1844–1905) inžinieriaus, mašinų konstruktoriaus, asmeniniai dokumentai. – Eugenijos Horoškevičienės (1870–1924), mokytojos, medicinos sesers, 1914–1915 m. karių slaugės, personalija, laiškai, dienoraščiai ir grožinės kūrybos pavyzdžiai. – Skulptoriaus Antonio Madeyskio portretas, jo skulptūros „Skausmas“ ir A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje projekto (1928 m.) fotografijos. – Turtinga A. Towianskio pasekėjų, o taip pat fondo sudarytojos šeimos suvenyrinio pobūdžio fotografijų, piešinių, iliustracijų kolekcija.