F97 Goluchovskis Juzefas

F97. 6 vienetai (F9-850 ir kt.), 1820–1822 m. rankraščiai. Lotynų ir lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: J. Goluchovskis (Gołuchowski Józef, 1797–1858), lenkų matematikas ir filosofas; Vilniaus universiteto 1823–1824 m. Filosofijos katedros dėstytojas; išleido Vilniuje daug savo knygų, kuriose, tarp kita ko, kėlė ir valstiečių klausimą.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

J. Goluchovskio mokslinių darbų autografai: „Vocabula juris pontificii collecta et illustrata. Varsaviae 1820“; „Discrimen quod christianam inter et philosophicam intercedit virtutem. Varsaviae 1820“; „Discrimen querelae inofficiosi testamenti, consideratae secundum jus vetus et novissimum Romanum. Varsaviae 1820“;,,Naukę finansową czy otworzyly dawne wieki czy też czasy teraznieysze. W Warszawie 1820“; „Wstęp do dzieła: Dumania nad naywažnieyszymi zagadnieniami człowieka – zawieraiący historyczne rozwinięcie głownych systematów filozoficznych od Kanta“. – Be to, yra kai kurie J. Goluchovskio užrašai iš filosofijos dėstymo Vilniaus universitete laikotarpio.