F92 Daugirdas Tadas

F92. 68 vienetai, 1796–1937 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: T. Daugirdas (1852–1919) archeologas, etnografas, dailininkas, Kauno miesto istorinio muziejaus steigėjas.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Archeologinių radinių, sukrautų Kauno miesto istoriniame muziejuje sąrašai; literatūros archeologijos klausimais sąrašai; Lietuvos žemėlapiai su atžymėtais milžinkapiais; mineralų kolekcijos sąrašas; kitų muziejaus eksponatų sąrašai ir katalogai; muziejaus darbo svarstymų protokolai. – Žemaitijos vietovių, kur yra priešistorinių liekanų, sąrašas. – Iškasenos Pakalniškių kapuose. – T. Daugirdo mokslo ir tiriamieji darbai bei straipsniai, archeologinių kasinėjimų dienynai; medžiaga apie Daugirdo veiklos vertę lietuvių nacionalinei kultūrai. – T. Daugirdo gauti įstaigų, asmenų, draugijų pakvietimai, vizitinės kortelės, bilietai. – M. Daugirdo Bojenų dvaro 1889–1932 m. dokumentai. – Peterburgo meteorologinės observatorijos 1909 m. raštai. – Kauno gubernijos gubernatorių sąrašas. – Raštas Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai, perduodant T. Daugirdo fondą 1937 m.