F91 Čilvinų šeimos rankraščiai

F91. 63 vienetai (V-l-62), 1860–1936 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: Čilvinas Jonas (g. 1870 m.), Upynos kaimo Skaudvilės valsčiaus, Raseinių apskrities valstietis – visuomenininkas; Čilvinaitė Marijona (g. 1900 m.), kraštotyrininkė, bibliotekininkė.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Čilvinų šeimos personalijos: 1860–1918 m. Čilvino asmeniniai popieriai, užrašai, kvitai, įsipareigojimas tvarkyti Upynos kaimo įsteigtą žemės apdirbimo įrankių, mašinų nuomojimo stotį; ginčų dėl žemės ribų pažeidimo 1912 m. teismo bylų nuorašai; «Раскладка всех денежных повинностей на домохозяев и безземельных крестьян селения Мeшкине и Подлендрини Скавдвильской волости Упинского общества на 1886– 1906 гг.»; Jonui Čilvinui 1911 m. laiškai iš JAV; Upynos mokyklos komiteto 1922–1926 m. kai kurie dokumentai; 1863–1900 m. religinių prietarų rašiniai, ,,giesmės“, kalbos, „laidojant mirusį“, „rašteliai“, kurių „nešiojimas apsaugoja žmones nuo nelaimių“ ir kt. – Marijonos Čilvinaitės 1914–1936 m. personalijos, mokyklų pažymėjimai, susirašinėjimas; pluoštas M. Čilvinaitės 1935–1936 m. rašytų straipsnių kraštotyros ir 1863 m. sukilimo Lietuvoje temomis: „1863 metų sukilimas Lietuvoje iš žmonių pasakojimų“, „Iš Vinco Kudirkos draugo Baltramiejaus Sutkaus atsiminimų“; „Iš knygnešio Antano Rinkaus-Rinkevičiaus atsiminimų“; „Kolainių vienuolynas 1863 metais“. – M. Čilvinaitei įvairių žmonių atsiųsta lietuvių tautosakos 1880–1924 m. surinkta medžiaga: dainos, padavimai, pasakojimai, patarlės, priežodžiai, mįslės. – S. Ličkūno ir J. Klykūno straipsniai apie 1863 m. sukilimą Mažeikių, Panevėžio ir Rokiškio apskrityse.