F90 Butvilos rankraščių kolekcija

F90. 262 vienetai, 1544–1917 m. rankraščiai, dokumentai. Lotynų, baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Kolekcijos sudarytojas: Butvilą Vladislovas (1891–1961), pedagogas, visuomenės veikėjas, senų rankraščių kolekcionierius.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Gailių, Pabalių, Laižuvos, Vilkijos pavieto 1544 m., 1601 m., 1792 m. žemės pardavimo ir išmatavimo aktai. – Jono Januševskio – Vilniaus Vyriausiosios mokyklos 1790 m. baigimo diplomas su garsaus astronomo Martyno Počobuto autografu. – Kauno miesto gyventojo 1644 m. namų pardavimo aktai; 1750 m. Kauno magistrato išduotas dviejų piliečių tarpusavio susitarimo liudijimas. – Kauno gubernijos 1863 m. rekrutų ėmimo byla; Kauno gubernijos kanceliarijos byla dėl paskyrimo bausmių mokiniams, neatsiklaupusiems pamaldų metu (1865 m.) Kauno bažnyčioje; sukilėlio V. M. Čapskio Kėdainiuose ir jo Vyžūnų dvare bibliotekos konfiskavimo byla (1865 m.); Kuršių gubernijos valdybos studento F. Zavadskio (Dorpato universitetas, dab. Tartu) sekimo byla. – 1870 m. Linkuvos klebonijos konflikto su carine valdžia byla. – 1862 m. byla dėl sėmenų ir linų pluošto supirkimo Kauno gubernijos ribose. – 1917 m. lietuvių progimnazijos Utenoje mokslo programa.