F89 Būga Kazys

F89. 27 vienetai, 1903–1941 m. rankraščiai, piešiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: K. Būga (1879–1924), įžymus lietuvių kalbininkas, Kauno Vytauto didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Personalijos, susirašinėjimas, K. Būgos išsiųstų raštų registracijos sąsiuvinis: korespondentų sąrašai; dokumentai apie K. Būgos mirtį ir 1934 m. sukakties minėjimo medžiaga. – Juodraštinė medžiaga lietuvių kalbos žodynui, surinkta iš Alytaus, Biržų, Eržvilko, Leckavos, Panevėžio, Kaišiadorių, Telšių, Širvintų, Vilkaviškio, Joniškėlio, Rokiškio ir kt. mokyklų. – „Posakiai ir bendriniai vardai“; „Augalų vardai“; vietovardžiai ir žmonių pavardės: atsakymai į kalbos tyrimo anketas; žodžių geografijos ir fonetikos mažmožiai: – „Trumpa apžvalga Lietuvos padėties“ (istorija, teorija, gyventojai, politinė organizacija ir administracija, švietimas, žemės ūkis, pramonė, prekyba, transportas, finansai). – K. Būgos užrašai, padaryti ant M. Daukšos „Postilos“ viršelių. – B. Urbano surinkti eilėraščiai ir straipsneliai, skirti K. Būgos atminimui. – Lietuviškų žodžių – terminų kartoteka. – J. Šlapelio „Lietuvių ir rusų kalbų žodyno“ korektūrų fragmentai (žodžiai: a- degutninkauti).