F88 Bulota Andrius

F88. 47 vienetai, 1885–1940 m. rankraščiai, dokumentai, iškarpos. Lietuvių, rusų, anglų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: A. Bulota (1872–1941), advokatas, lietuvių visuomenės veikėjas, 1907–1912 m. II ir III Dūmos deputatas (trudovikų frakcija); rašytojos Žemaitės raštų leidėjas, nužudytas hitlerininkų.

Gauta 1947 m. iš buv. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos prezidento padėjėjo A. Bulotos Vilniuje. 

A. Bulotos ir jo šeimos personalijos, susirašinėjimas. – J. Žymantienės-Žemaitės ir G. Petkevičaitės-Bitės autografai. – Fotografijų kolekcija. – 1898–1912 m. lietuviškos periodikos iškarpos politiniais klausimais. – Dokumentai, susiję su A. Bulotos politine veikla pirmosios Lietuvos Respublikos teismuose. – A. Bulotos, kaip advokato, gintųjų bylų likučiai. – Varia.