F87 Bugailiškis Peliksas

F87. 199 vienetai, 1892–1974 m. rankraščiai. dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: P. Bugailiškis (1883–1965), teisininkas, kraštotyrininkas, publicistas, visuomenės veikėjas: 1909 m. baigė Peterburgo universiteto teisių fakultetą; ilgą laiką dirbo teisėju. 1924–1941 m. Šiaulių „Aušros“ kraštotyros muziejaus įsteigėjas ir vadovas.

Gauta 1957 m. iš sudarytojo Vilniuje. 

Personalijos; susirašinėjimas, kuriame yra J. Basanavičiaus, Vydūno, G. Landsbergio-Žemkalnio, G. Petkevičaitės, J. Šliupo, J. Tumo-Vaižganto, E. Jagomasto, kompozitoriaus Miko Petrausko ir kitų kultūros veikėjų laiškų autografai. – „Kultūros“ bendrovės leidybinės veiklos dokumentai. – P. Bugailiškio atsiminimai temomis: „Pradinis mokslas“, „Aukštesnio mokslo siekiant“, „J. Biliūną atsiminus“, „Knygų platinimas. Bibliotekos“, „Publicistika. Literatūrinis darbas“, „Gyvenimo vieškeliais“, „Šelpimas. Kooperacija“, „Mano santykiai su V. Kapsuku 1905–1912 metais“