F86 Buchoveckių giminės aktai

F86. 134 vienetai, 1567–1874 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lenkų, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Tadas Buchoveckis (Buchovieckis) (XVIII a. II-ji pusė), Vilniaus teisėjas – Horodyščės dvaro Naugarduko paviete savininkas; Antanas Vincentas Buchoveckis (XVIII a pabaiga), Bresto iždininkas; Aleksandras Buchoveckis (XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia), Bresto raštininkas.

Gauta 1940 m. iš buv. Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Buchoveckių šeimos genealogija. – Lenkijos karalių: Vladislavo Vazos, Jono Kazimiero Vazos, Augusto III privilegijos Buchoveckiams valdyti Holnos dvarą Gardino paviete. – Horodyščės, Polonkos, Stšalovo, Zamošo, Sudervės, Čekoniškės (Ciechanowiszki), Milaševščiznos (Miłoszewszczyzna) ir kitų valdų Naugarduko, Gardino ir Vilniaus pavietuose 1616–1826 m. inventoriai ir ūkinės apskaitos dokumentai. – Baudžiauninkų sąrašai, mokesčiai, prievolės, pabėgusiųjų sąrašai; įvairūs teisminiai aktai, atskleidžiantieji Buchoveckių šeimos bylinėjimąsi su kaimynais ir tolimesniais bajorais ir žemvaldžiais dėl nuosavybės teisių. – Žemės valdų nuomos ir užstato sutartys; įsipareigojimai; įgaliojimai. – Kilnojamo turto sąrašai. – Mokesčių kvitai.