F82 Bielinskis Juzefas

F82. 148 vienetai, 1848–1926 m. rankraščiai, autografai. Lenku, rusų k. Aprašas – kartoteka (F9-181-2400).

Fondo sudarytojas: J. Bielinskis (Józef Bieliński 1848–1926), gydytojas, Vilniaus ir Varšuvos universitetų istorinių monografijų autorius, medicinos mokslų vystymosi Lietuvoje tyrinėtojas, Vilniaus kultūros istorikas ir bibliografas.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos moklsų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

J. Bielinskio mokslinių darbų rankraščiai: „Stan nauk lekarskich za czasów Akademii medyko-chirurgieznej wileńskiej“ (1889); ,,Stan nauk matematezno-fizieznich za czasów Wszechnicy Wileńskiej“ (1890 m. spaudinys su gausiais ranka įrašytais papildymais ir ištaisymais); ,,Uniwersytet Wileński 1579–1831“ (trys tomai, 1899–1900); „Króewski Uniwersytet Warszawski“ (septyni tomai 1907–1913); „Pierwsze promocje doktorskie (Doktorowie medycyny promowani) w Wilnie“ (1886); „Materiały do dziejów Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej i Uniwersytetu – fragmenty, noty, dokumenty“ (1899); „Skoła Główna Warszawska“ (1913); „Szkoła Sztuk pięknych przy Uniwersytecie Wileńskim“; „Prywatne biblioteki na Litwie obecnie nieistniejące“; „Jubileusz Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego i inne korespondencje z Wilna do „Nowin Lekarskich“ 1895–1896; „Bibliografia czasopism wileńskich“ (1805–1885); „Bibliografia lekarska polska 1830–1890“; «Первая клиника в Вильне» (1896); «Об отношениях Виленского медицинского общества к публике 1805–1831» (1899); «Андрей Снядецкий и его век – очерк по поводу 50-летия дня кончины» (1880); «Юлиан Тициус, биографический очерк по поводу 50-летнего юбилея врачебной деятельности» (1890). – Be to, rinkinyje yra daug straipsnių, nušviečiančių XIX a. pabaigos Vilniaus kultūrinį gyvenimą.