F81 Balinskis Mykolas

F81. 45 vienetai, 1380–1920 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai. Lotynų, rusų, lenkų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

 Fondo sudarytojas: M. Balinskis (Michał Baliński 1794–1864), Lenkijos ir Lietuvos istorikas, publicistas, Jašiūnų dvaro Vilniaus paviete savininkas.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Personalijos, istorinių darbų juodraščiai. – M. Kaminskio ir L. Kondratavičiaus (V. Sirokomlės) rašinių istorinėmis temomis autografai. – Brastos miestui 1380 m. suteiktos privilegijos nuorašas. – Jašiūnų dvaro 1569–1823 m. dokumentų pluoštas: baudžiauninkų sąrašai, dvaro kumečių darbo knygelės. – Jašiūnų dvaro pramonės įmonių įrengimų (terpentino varyklos, gontų gamyklos) dokumentai.