F80 Adomavičius Adomas Ferdinandas

F80. 25 vienetai (F9-301, 741, 702, 1369, 1378; 1472-1475), 1824–1855 m. rankraščiai. Lenkų, rusų, lotynų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: A. F. Adamovičius (Adam Ferdynand Adamowicz 1802–1881), Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius (1824–1842), nuo 1841 m. Vilniaus medikų draugijos pirmininkas; gamtos ir medicinos mokslų vystymosi Lietuvoje tyrinėtojas „Krótki rys początku į postępu anatomii w Polsce i Litwie“ (1855 m.) ir kt. veikalų autorius; darvinizmo pradininkų Vilniuje – G. Forsterio ir L. H. Bojanuso pasekėjas.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

A. F. Adamovičiaus mokslinių darbų rankraščiai: „Collatio dissertationum inaugural. que Vilnae prodiere nec non nullarum aliarum in bibliotheca prof. dr. Adamowicz conservata et conscripta a. 1828“; „Conspectus morborum inter animalia observatorum 1824“; ,,Muzaeum Zoopathologicum Vilnense 1841 – 1843“; „Muzaeum anatomicum Vilnense“; „Jerzy Forster i współczesny jemu stan nauk przyrodniczych w naszym kraju“; ,,Do biografii profesora Stanisława Hryniewicza“; Įvairūs užrašai ir išrašai iš skaitytų knygų bei rankraštinių šaltinių apie XVI a. lietuvių kultūros veikėją Vilniuje Abraomą Kulvietį; Gamtos, medicinos ir kitų mokslų istorijos temomis užrašai. – Pastabos apie Hugo Kolontajaus susirašinėjimą su Tadu Čatskiu. – Biografiniai duomenys apie XVIII–XIX a. kai kuriuos Vilniaus mokslininkus. – «Пятидесятилетний юбилей доктора медицины и хирургии Иосифа Иосифовича Ковальского» (1859 г.); – переписка медицинского общества по юбилею Ковальского и текст речи, произнесенной Л. Ф. Адамовичем.