F8 Pavienių rankraščių rinkinys

F8. 44 vienetai, 1906–1990 m. rankraščiai, dokumentai. Rusų, lenkų, lotynų, italų, prancūzų k. Aprašas – kartoteka.

Kolekciją 1931–1939 m. surinko Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos Bičiulių draugijos komiteto nariai.
Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos.

Žemaitijos kaimų 1673–1699 m. inventoriai. – Pamokslų 1656 m. tekstai. – Filosofinis traktatas „Principio della morale“ XVIII a. – Vilniaus šv. Mykolo mergaičių vienuolyno 1671–1775 m. kronikos kopija. – Kamajų klebono Jono Daukšos dokumentai ir asmeniniai rankraščiai, o taip pat jo surašyti 1840– 1848 m. katalikų dvasinės kolegijos potvarkiai. – Ževuskos „Histoire de Moyen Age“ – rankraštis iš vienuolyno mokyklos Prancūzijoje su spalvotu geografijos atlasu 1874 m. – Rubežinių teismų feodalinėje Lietuvoje nuostatai. – Edmundo Pšilubskio mokslo atestatai. – J. Miklaševskio „Zarys dziejów Polski“, užrašai apie žemės ūkį. – M. Mianovskio dokumentų iš Mažųjų Druskininkų dvaro XIX a. likučiai. – Gabriela z Günterów Puzynina: „Wiersze“. – 1822– 1823 m. „Kodeks Handlowy“. – Raseinių pavieto kanceliarijos 1938 m. kai kurie aktai. – Michalo Eustachijaus Brenšteino biografija. – Lenkų šaulių sąjungos Prancūzijoje 1931–1932 m. dokumentų pluoštas.