F78 Vilniaus Prekybos rūmai

F78. 218 vienetų, 1432–1927 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai. Baltarusių, lotynų, lenkų, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: Vilniaus miesto prekybininkų kongregacija 1432–1793 m.; Vilniaus pirklių rūmai 1840–1915 m. ir 1921–1927 m..

Gauta 1945 m. iš istoriko prof. Henriko Lovmianskio (1898–1984) Vilniuje. 

Vilniaus miesto prekybininkams duotų privilegijų 1432–1793 m. nuorašai; pajamų ir išlaidų 1741–1894 m. aktai; dokumentai, susiję su Vilniaus miesto prekybininkų santykiais su magistratu ir teismų XVIII–XIX a. įstaigomis; asesorių teismo sprendimas dėl 1721 m. įvykusio Vilniaus m. bendruomenės maišto; XVIII–XIX a. Vilniaus amatininkų sąrašai, kuriuose nurodyta specialybė, turtingumas ir tautybė. – Vilniaus prekybos rūmų susirašinėjimas dėl muito, su kitų miestų pirkliais dėl nuosavybės teisių apsaugos. – Duomenys apie atskirų pirklių ir amatininkų gyvenimo lygį, apie didįjį Vilniaus gaisrą (1708 m.), apie pirkliams uždėtas kontribucijas karo metu, apie miesto ekonominį gyvenimą.