F77 Šiaulių muitinė

F77. 42 vienetai, 1926–1940 m. dokumentai. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: – Šiaulių muitinė, įsteigta 1921 m. Fondo medžiaga vaizduoja daugiausia tik vienų – 1939 – metų veiklą.

Gauta 1952 m. iš Šiaulių kraštotyros muziejaus „Aušra“. 

Muitinėje įregistruotų prekių statistikos žinios; prekių priėmimo ir jų svorio patikrinimo aktai; adresatams perduotų prekių apipavidalinimo lapai. – Muitinės tranzitų byla; bylos apie prekių išleidimą iš muitinės valdiškoms įstaigoms be iš anksto apmokėto muito ir pagal atskirus leidimus. – Įvežamųjų ir išvežamųjų prekių registracijos bylos. – Muitinės sandėlio knygos. – Įvairių bendrovių ir pavienių pirklių bei pramonininkų išduoti įgaliojimai atskiriems asmenims atstovauti jų reikalus Šiaulių muitinėje. – Byla apie kontrabandos prekių sulaikymą (1939–1940 m.); kontrabandos keliu gabenamų prekių konfiskavimo ir sulaikytų kontrabandininkų teismo bylos. – Susirašinėjimas su įstaigomis ir pavieniais asmenimis. – Muitinės tarnautojų priėmimo į darbą ir atleidimo įsakymų nuorašai, atostogų lentelės, susirašinėjimas. – Gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų knygos. – Muitinės revizijų aktai 1939 m., kasdieninio kasos stovio knyga.