F76 Šiaulių miesto valdyba

F76. 790 vienetų, 1797–1947 m. aktai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Aktai apie Šiaulių miesto savivaldybės veiklą: carinės Rusijos (iki 1915 m.) miesto valdyba; kaizerinės Vokietijos okupacijos laikotarpis (su spragomis); pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio (1919–1940 m.) miesto savivaldybės; okupacinės valdžios (1940–1941 m.) Šiaulių miesto Vykdomojo komiteto bylos. Trūksta 1904, 1905, 1917–1918 m. aktų.

Gauta 1952 m. iš buv. Šiaulių kraštotyros muziejaus „Aušra“. 

Šiaulių miesto žemės sklypų ir kito turto reikalai. – Prekybos, pramonės ir komunaliniai reikalai. – Švietimas, sportas, kultūrinis, visuomeninis gyvenimas; draugijos, socialinė apsauga ir aprūpinimas; bedarbių klausimas. – Viešieji darbai; miesto atstatymas po Pirmojo pasaulinio karo. – Politinio gyvenimo įvykiai (rinkimai į seimus, rinkiminės kampanijos). – Kultūrinio gyvenimo įvykiai (šventės, minėjimai ir pan.). – Karo prievolininkų bylos. – Hitlerinės okupacijos laikotarpio kai kurie aktai.