F73 Kauno gubernijos valdybos aktai

F73. 120 vienetų, 1815–1913 m. dokumentų originalai ir nuorašai, mašinraščiai, spaudiniai. Rusų, lietuvių, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Kauno gubernija įsteigta 1842 m. su gubernatoriaus buveine Kaune, dirbo iki 1914 m. Pirmojo pasaulinio karo.

Gauta 1951 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Taisyklės dėl civilinės ir karinės valdžios tarpusavio santykių 1875 m. – Statistikos duomenys apie Kauno guberniją. – Valstiečių valdybos aktai: 1882 m. leidimai valstiečiams įsigyti žemę. – Piniginių mokesčių ir bausmių išreikalavimas iš valstiečių dėl laiku neįneštos sumos už įsigytą žemę. – Kauno gubernatoriaus kanceliarijos 1862–1908 m. potvarkiai ir aplinkraščiai policijai, valdybai spaudos ir pašto reikalams, dėl vidaus tvarkos sustiprinimo ir atskirų asmenų – įtartinų politinių veikėjų – sekimo bei suėmimo. – Valstiečio К. V. Beviršaičio kaltinamoji byla už brošiūros lietuvių kalba „Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi skaitymai“ (1896 m.) laikymą. – Nelegalios literatūros lietuvių kalba 1893–1896 m. platintojų bylos. – Žandarmerijos valdybos 1881–1908 m. politinės bylos, kuriose daugiausia medžiagos apie LSDP ir kitų nelegalių organizacijų veiklą. – Slaptų Kauno gubernijos žandarmerijos dokumentų nuorašai (1883–1914 m.), taip pat dokumentai susiję su carinės kovos priemonėmis prieš politinius veikėjus ir lietuvių valstiečių išsivadavimu iš nacionalinės priespaudos.