F72 Vinco Kudirkos švietimo draugija

F72. 17 vienetų, 1922–1932 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – „Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija“ suaugusių švietimo organizacija, veikusi 1923–1923 m. Kaune. Jos veiklą tęsė 1924 m. kovo 25 d. atidarytas „Liaudies universitetas“, kurį pradžioje draugija finansavo, o taip pat „Vakariniai suaugusiems kursai“ keturiuose Kauno miesto rajonuose, pradėję darbą nuo 1924 m. lapkričio 18 d.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Vinco Kudirkos liaudies universiteto 1924–1932 m. veiklos kai kurie dokumentai: statutų projektai, ketvirtinės ir metinės ataskaitos; dėstytojų skaitytų paskaitų konspektai; piniginės sąmatos; dėstytojų ir mokytojų sąrašai; klausytojams išduotų pažymėjimų nuorašai. – Liaudies universiteto ir Vakarinių suaugusiems kursų lankytojų 1924–1929 m. žurnalai ir dienynai. – Liaudies švietimo organizacinės komisijos 1922–1924 m. posėdžių protokolai ir kita medžiaga. – Lietuvos mokytojų: matematikos, kosmografijos ir chemijos dėstytojų I ir II konferencijų, įvykusių 1928–1929 m., medžiaga.