F71 Vinco Kudirkos „Spinta“

F71. 30 vienetų, 1890–1936 m. rankraščiai, dokumentai, spaudiniai. Lietuvių, lenkų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: Vinco Kudirkos „spinta“ arba „Dr. Vinco Kudirkos paminklams saugoti komitetas“, įsteigtas Kaune 1929 m. lapkričio mėn. 16 d., dirbo iki 1936 m. „Spintos“ tikslas – rinkti ir saugoti dokumentinę medžiagą, susijusią su V. Kudirkos asmeniu.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

1890–1930 m. iškarpos iš laikraščių apie V. Kudirką; 1924 m. parašyti atsiminimai asmenų, pažinojusių V. Kudirką; J. Beržanskis-Klausutis „V. Kudirka Lietuvoje (1889–1890)“; Bulota J. „V. Kudirką prisiminus“; Avižonis P. „Atsiminimai apie dr. V. Kudirką“; Petkevičaitė G. „Kudirkos aplankymas 1898 m. (atsiminimai)“; Bagdonas J. „Iš mano atsiminimų apie dr. V. Kudirką“; Grinius K. „Truputis atsiminimų apie dr. V. Kudirką (1856–1899)“; Petrauskas M. „V. Kudirka – muzikas“; Ašakaitis Pr. „Dvasios galiūnas“); Dzūkas B. „V. Kudirkos charakteristikos trupinėlis“; Leonas P. „Žiupsnelis atsiminimų apie V. Kudirką (Kapsą)“; Jablonskis J. „Keli draugo atsiminimai iš V. Kudirkos gyvenimo“); Pauliukaitis M. „V. Kudirkos mirties 25 m. sukaktuvėms paminėti“; Zaromskis F. „Dr. Kudirka – dvasios galiūnas“; Kačergis J. „Iš V. Kudirkos jaunystės dainų“ (straipsnis su autoriaus lydraščiu A. Rimkai); Dr. V. Kudirkos paminklams saugoti komiteto („Spintos“) steigėjų 1929.11.16 d. aktas. – Martyno Jankaus (1924 m.), Gabrielės Petkevičaitės (1936 m.), Juozo Tumo-Vaižganto laiškai A. Rimkai Kaune dėl medžiagos apie V. Kudirką saugojimo; kiti komiteto veiklos 1929–1936 m. dokumentai.