F7 Autografų kolekcija

F7. 2275 vienetai, 1770–1925 m. laiškai. Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, lotynų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.
 
Fondo sudarytojai: Senojo Vilniaus universiteto (XIX a. pirmosios pusės) dėstytojai; Vilniaus miesto kultūros veikėjai, mokslininkai. Rinkinį apie 1933 m. susistemino L. Abromavičius (1879–1939), laiškų gavėjų ir siuntėjų pavardėmis.
Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos Vilniuje.
 
 Vilniaus universiteto profesorių: mineralogo J. Volfgango 1803–1831 m.; matematiko M. P. Polinskio 1812–1843 m.; mechaniko V. Gorskio 1820–1827 m.; veterinarijos profesoriaus L. Bojanuso 1811–1812 m.; chemiko Ig. Fonbergo 1829–1836 m.; gydytojo ir rašytojo M. Homolickio 1816–1847 m. susirašinėjimas.– Vilniaus spaustuvininkų ir knygų leidėjų: J. Zavadzkio 1805–1861 m.; T. Glücksbergo 1837 m. susirašinėjimas; Vilniaus universiteto istoriko ir gydytojo J. Bielinskio 1877–1913 m. susirašinėjimas. – Vilniaus gydytojo J. Titiuso 1847–1896 m. susirašinėjimas. Lietuvos kraštotyrininko ir folkloristo J. Karlovičiaus 1889–1892 m. gauti laiškai. – Knygų leidėjo M. Orgelbrando 1851 m. gauti laiškai. – Žurnalistų: A. Karpovičiaus 1876– 1911 m. ir P. Goreckio 1919–1920 m. gauti laiškai. – Rusų generolo J. Kopeco 1814–1828 m. gauti laiškai. – Senų rankraščių kolekcionierių: L. Uziemblos 1899–1905 m. ir L. Zaštovto (Zoštauto) 1870–1913 m. susirašinėjimas.– T. Vrublevskio ir jo tėvų 1840–1925 m. susirašinėjimas. Švietėjo J. Montvilos 1907–1910 m. gauti laiškai. – Bibliofilo L. Abramavičiaus ir daugelio kitų Vilniaus kultūros veikėjų susirašinėjimas. – Kai kurių Vilniuje ėjusių laikraščių redakcijų kaip antai: „Głos Litwy“, „Gazeta Krajowa“, „Kuryer Litewski“ 1912–1914 m. gauti laiškai. – Laiškų tarpe yra botaniko Jurgio Pabrėžos, istoriko J. Lelevelio, astronomo M. Počobuto, smuikininko N. Paganinio, Vilniaus albumo autoriaus J. Vilčinskio, muziko St. Moniuškos, dailininko E. Andriolio, F. Ruščico, pirmosios išspausdintos slavų gramatikos autoriaus M. Smotrickio, biologo G. Forsterio ir daugelio kitų žinomų asmenų autografai. – Be to, šiame rinkinyje išliko ir kai kurių XVII–XVIII amžių Lietuvos feodalų – Sapiegų, Kostrovickių, Horainų laiškai.