F67 „Ryto“ draugija

F67. 387 vienetai, 1902–1944 m. dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: „Ryto“ švietimo draugija, veikusi 1912–1938 m. Vilniaus krašte. Jos tikslas – kelti lietuvių liaudyje nacionalinę kultūrą, steigti mokyklas, bibliotekas, skaityklas, gimnazijas. Dirbo du skyriai: Vilniaus ir Švenčionių. Šis fondas susikaupė Vilniaus skyriaus veiklos išdavoje.

Gauta 1956 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Švietimo draugijos „Rytas“ įstatai, valdybos posėdžių, narių susirinkimų protokolai; narių sąrašai, pareiškimai. – Finansinės ir ūkinės veiklos dokumentai: sąmatos, valdybos kasos ataskaitos, draugijos tarnautojų, mokytojų algų lapai, socialinio aprūpinimo dokumentai, sąskaitos, vekseliai, kvitai. – Susirašinėjimas: oficialiųjų įstaigų raštai ir joms išsiųstų raštų nuorašai dėl neteisingo mokyklų ir bibliotekų uždarymo, jų veiklos varžymo; o taip pat susirašinėjimas su Vilniaus krašto mokyklų kuratorija dėl „Ryto“ mokyklose siunčiamų dirbti mokytojų patvirtinimo. – Susirašinėjimas su kaimų ir miestelių gyventojais dėl „Ryto“ draugijos Vilniaus skyriaus mokyklų, bibliotekų, skaityklų steigimo, mokinių lankymosi, mokytojų veiklos ir kitais švietimo klausimais. – Švietimo tinklas; mokyklų, skaityklų bendrieji klausimai, mokyklų susirašinėjimas, mokytojų darbo stažo klausimai, statistiniai duomenys, mokyklų, bibliotekų statutai, instrukcijos; kilnojamųjų bibliotekėlių sąrašai.