F65 Lietuvos ūkio draugija

F65. 83 vienetai, 1910–1940 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Lietuvių ūkio draugija, gyvavusi nuo 1910 m. Vilniuje. Turėjo tikslą skatinti valstiečius, vesti specializuotą žemės ūkį, kurti kooperacijas.

Gauta 1956 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto. 

Draugijos statutai, instrukcijos, narių sąrašai 1910– 1929 m., veiklos ataskaitos, pašalpų išdavimo badaujantiems (1934 m.) dokumentai. – Draugijos bibliotekėlių 1929–1931 m. knygų sąrašai; ūkio įrankių skolinimo ir veislinių gyvulių kergimo punktų medžiaga, piniginės atsiskaitomybės bylos; žinios apie atskirų ūkininkų turtą. – Susirašinėjimas su valdžios įstaigomis, atskiromis firmomis ir asmenimis pavyzdinių daržų ir sklypų steigimo, sėklų gavimo, žemės ūkio mašinų ir įrankių įsigijimo ir kt. reikalais 1928–1931 m. – Narių pareiškimai dėl pašalpų ir darbo gavimo. – Atskirų d-jos ratelių Adutiškio, Kaltinėnų, Melagėnų, Varėnos, Valkininkų, Ašmenos, Švenčionių, Trakų, Gervėčių, Marcinkonių, Lydos, valsčių ir apskričių kaimuose veiklos 1928–1934 m. ataskaitos ir kita medžiaga. – Ratelių sąrašai, jų liustracijos bylos; ratelių parodos, konkursų dalyvių sąrašai 1930–1936 m. – Marijampolės 1911 m. žemės ūkio parodos diplomas.