F64 Lietuvos Socialdemokratų partijos dokumentai

F64. 130 vienetų, 1892–1904 m. rankraščiai, dokumentai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, anglų, prancūzų k. Aprašas – kartoteka.

Politinė partija, veikusi 1896–1936 m. Lietuvoje. LSDP įstatai pirmą kartą lietuvių kalba buvo paskelbti 1896 m. Dokumentus surinko ir išsaugojo LSDP archyvaras A. Moravskis (1868–1941), laikydamas juos iš pradžių Vilniuje, vėliau Londone, o nuo 1919 m. – Kaune.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Lietuvos socialdemokratų partijos pirminio archyvo dokumentai: juodraščiai ir hektografuoti LSDP atskirų Vilniaus mieste XIX a. pabaigoje buvusių ratelių rašinėliai – leidiniai, programos, atsišaukimai, susirinkimuose ir mitinguose pasakytų kalbų tekstai. – Vilniaus poetų Juozo Baranovičiaus ir Andriaus Gulbinovičiaus grožinės kūrybos pavyzdžiai; kitų autorių kūrinių vertimai ir originalai. – A. Moravskio prisiminimai apie F. Dzeržinskį, A. Domaševičių, E. Spontį ir kt. Lietuvos darbininkų judėjimo veikėjus. – Vilniaus darbininkų pogrindžio savišvietos ratelių literatūros sąrašai. – A. Moravskio lenkų kalba parašytos „Lietuvos darbininkų judėjimo istorijos 1893–1902 m.“ rankraštis, o taip pat jo vėliau lietuvių kalba ruošto veikalo „Lietuvos darbininkų judėjimo istorija sąryšy su Lietuvos valstybės atgimimo judėjimu“ juodraštis. – Dalyvavusių LSDP veikloje 1893–1900 m. asmenų biografinis sąrašas; leidinių bibliografija.