F63 Lietuvių kalbos draugija (Prano Skardžiaus rankraščiai)

F63. 279 vienetai, 1916 – 1946 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: kalbininkų ir kalbotyros mėgėjų organizacija, veikusi 1935–1940 m. Kaune.

Gauta 1949 m. iš buv. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Reikalų valdybos. 

Draugijos įstatai, narių sąrašai, visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolų knygos. – Valdybos susirašinėjimas; gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų knygos. – Atskirų draugijos narių lietuvių kalbos tyrinėjimo klausimais surinkta medžiaga, kaip antai: „Lietuvių rašybos ir skyrybos pagrindai“; „Žodžio mokslas“; „Kirtis ir priegaidė“; „Daukšos kilmė ir jo raštų kalbos ypatybės“; „Teatro terminai“; „Medžiaga K. Jauniaus bibliografijai“; „Kapsų tarmės ribos ir jos pašnektės“; „Plokščių tarmės aprašymas“; „Joninės“; užrašai kalbos mokslo klausimais.