F62 „Kultūros“ bendrovės rankraščiai

F62. 100 vienetų, 1921–1938 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: kooperatyvinė knygų leidimo ir kultūros darbo bendrovė „Kultūros“, veikusi 1920–1939 m. Šiauliuose. Turėjo savo atstovybes ir ratelius apskričių bei valsčių centruose, organizavo liaudies kūrybos namus, teatrus, kinoteatrus, leido mokslo, meno ir mokslų populiarizacijos pažangią literatūrą.

Gauta 1950 m. iš buv. Šiaulių „Aušros“ kraštotyros muziejaus. 

1921–1935 m. „Kultūros“ bendrovės susirašinėjimas ir veiklos dokumentai. Laiškų tarpe yra J. Tumo-Vaižganto (1923 m.) ir kitų rašytojų autografai. J. Šliupo 1927–1930 m. laiškai. „Kultūros“ būrelių steigimo ir jų veiklos 1926 m. dokumentai. 1926 m. valdybos pareiškimas Švietimo ministerijai dėl steigiamų būrelių veiklos varžymo. – 1922–1929 m. bendrovės kasos suvestinės. – „Raidės“ spaustuvės 1926 m. sąskaitos. – „Kultūros“ bendrovės išleistų kai kurių knygų bibliografinė rodyklė. – „Titnago“ spaustuvės Šiauliuose įrengimo ir kiti 1925–1927 m. dokumentai. – Juristo A. Smilgos susirašinėjimas su „Kultūros“ bendrovės valdyba (1927–1933 m.).