F61 Knygoms leisti bendrovė „Šviesa“

F61. 7 vienetai (MB-211-216,- 273), 1905–1913 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojai: Knygoms leisti bendrovė „Šviesa“, įsteigta Vilniuje 1905 m. pradžioje grupės lietuvių, pažangių švietėjų. Pirmasis jos vadovas buvo Povilas Višinskis, nuo 1906 m. – kalbininkas Jurgis Šlapelis, nuo 1907 m. – gydytojas Stasys Matulaitis. „Šviesa“ gyvavo iki 1913 m.

Gauta 1945 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

„Šviesos“ bendrovės susirašinėjimas dėl knygų leidimo su Vilniaus spaustuvininkais – J. Zavadskiu, J. Bliumovičiumi, V. Makovskiu; susirašinėjimas su E. Jagomasto spaustuve Tilžėje; čia taip pat pluoštas S. Matulaičio laiškų E. Jagomastui ir atskirų bendrovės narių laiškai S. Matulaičiui (1907–1908 m.). – „Šviesos“ bendrovės išleistų knygų platintojų 1906–1910 m. ataskaitos ir piniginiai atsiskaitymai; jų tarpe: „Vilniaus žinių“ knygyno Vilniuje, M. Šlapelienės knygyno Vilniuje, J. Naujalio knygyno Kaune, Mykolainio knygyno JAV ir atskirų asmenų „knygų platinimo agentų“ ataskaitos. – „Šviesos“ bendrovės 1905–1909 m. ir 1913 m. kasos pajamų ir išlaidų „užrašų knyga“.

Olga Jeršovaitė, Pažangios lietuviškos leidyklos 1905–1907 m. laikotarpyje. Diplominis darbas, Vilnius, 1961. Dab. saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje (F85–B238).