F6 Vilniaus kapitulos fondo pergamentai

F6. 440 vienetų, 1387–1922 m. rankraščiai-pergamentai, originalai ir nuorašai. Lotynų, baltarusių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.
 
Rinkinys sudarytas 1957 m., tvarkant Vilniaus kapitulos archyvinį fondą. Šie pergamentai sudaro F6 atskirą grupę, nuo 1 iki 440 vieneto.
Gauta 1956 m iš Vilniaus Valstybinių restauracijos dirbtuvių (katedros remonto metu).
 
Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių: Jogailos, Vytauto, Žygimanto Kęstutaičio, Aleksandro Jogailaičio, Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto ir kilų valdovų Lietuvos bažnyčioms duotos privilegijos. – Popiežių bulės, indulgencijos, laiškai Vilniaus vyskupams. – Medicinos ir kitų mokslų daktarų diplomai. – Lietuvos feodalų ir Vilniaus vyskupų įvairioms bažnyčioms duoti apdovanojimo aktai. – Kai kurių privilegijų nuorašų knygos; pergamentinių raštų nuotrupos, vaškinių antspaudų likučiai.