F59 XXVII Knygos mėgėjų draugija

F59. 264 vienetai, 1930–1940 m. rankraščiai, dokumentai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, anglų, prancūzų, lenkų, estų, latvių, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Bibliofilinė organizacija, veikusi 1930–1940 m. Kaune. Tikslas – „kultivuoti dailiąją knygą ir plėsti jos pamėgimą Lietuvoje“. Taip pat draugija „tyrinėja Lietuvos knygos istoriją“.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Knygos mėgėjų draugijos įsteigimo ir veiklos 1930–1940 m. dokumentai: įstatai, jų įvairūs pirminių projektų variantai; 1933 m. reguliaminas; nariai ir jų tarpusavio 1931–1939 m. susirašinėjimas; priėmimų į narius medžiaga (pareiškimai prašančiųjų priimti į narius, pateisinimai dėl nedalyvavimo susirinkimuose ir pan.); valdybos narių fotografijos. – Draugijos visuotinių susirinkimų protokolai, leidimai (policijos) pravesti visuotinius susirinkimus; nario mokesčių rinkimo sąrašai; knygų leidėjų savininkų sąrašai, laikraščių iškarpos. – Draugijos valdybos posėdžių 1930–1940 m. protokolai ir medžiaga jiems; draugijos leidiniai ir medžiaga jiems; paruošti straipsniai įvairiomis temomis, susijusiomis su knygos istorija Lietuvoje. – Medžiaga apie draugijos dalyvavimą knygų parodose. – Draugijos administraciniai ir ūkiniai popieriai.