F58 Akcinė bendrovė „Varpas“

F58. 16 vienetų, 1920–1936 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, anglų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: „Varpo“ akcinė bendrovė, įsteigta 1920 m. Kaune; dirbo iki 1940 m. Veiklos kryptis: knygų leidimas.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Lietuvoje gyvenančių bendrovės akcininkų 1920–1921 m. sąrašai; užsienyje gyvenančių bendrovės akcininkų 1921 m. sąrašai. – „Varpo“ bendrovės akcijų eilės numerių byla. – 1933 m. bendrovės akcijų sąrašas. – 1922–1935 m. akcininkų sąrašai. – „Varpo“ bendrovės 1922 m. išlaidų pateisinamieji dokumentai; prof. K. Jablonskio, J. Krikščiukaičio ir kt. autorių autografai. – Visuotinės istorijos ir Lietuvos istorijos 1922 m. išleistų vadovėlių apžvalga. – Kai kurių bendrovės išleistų knygų sąrašai.