F57 „Vilniaus žinių“ redakcija

F57. 14 vienetų, 1903–1908 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Petras Vileišis, pirmojo Vilniaus dienraščio lietuvių kalba 1904–1909 m. leidėjas.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Vilniaus apygardos teismo kaltinamieji aktai, kuriuose išdėstyti Krakių valsčiaus gyventojų: A. Kuprevičiaus, J. Pabarčiaus ir kitų valstiečių veiksmai, nukreipti prieš carinę valdžią. – Motiejaus Baltūsio byla dėl revoliucinės literatūros platinimo 1903 m. Vilniuje. – Veiverių mokyklos (mokytojų seminarijos) auklėtinių protesto rezoliucija dėl draugų pašalinimo iš mokyklos. – Šeduvos, Švėkšnos, Rietavo valsčių valstiečių sueigų nutarimai ir medžiaga (1905 m.). – Mokytojų sąjungos kūrimosi ir pradinės jos veiklos dokumentai. – Rašytojos O. Pleirytės-Puidienės (Vaidilutės) kūrinių autografai. – Устав «Союза восстановления прав литовского языка». – Laiškai ir korespondencijos iš įvairių krašto vietų atsiųsti „Vilniaus žinių“ redakcijai.