F51 „Jaunimo“ redakcija

F51. 26 vienetai, 1924–1925 m. rankraščiai. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: „Jaunimo“ žurnalas, „Lietuvos jaunimo sąjungos“, dirbusios Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos įtakoje, organas. Ėjo Kaune nuo 1921 m. Nuo 1932 m. susiliejo su „Lietuvos ūkininku“. 1923–1925 m. „Jaunimą“ redagavo A. Kaminskas, J. Strimaitis, J. Valaitis, J. Beleckas.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Redakcijos žodis Lietuvos jaunimui. – Įvadinis straipsnis žurnalui „Moksleivių varpai“ (1925 m.). – Redakcijai atsiųsti literatūriniai kūriniai ir publicistiniai straipsniai. Vytauto Montvilos du prozos kūrinėliai: „Atviri laiškai visiems“ (1925 m. Marijampolės mokytojų seminarijoje įsišaknijusio obskurantizmo demaskavimas) ir „Na, dar apie futurizmą“. – Jono Krikščiūno-Jovaro 1924 m. straipsnis „Kur laisvė, lygybė, brolybė?“. – Lietuvos jaunimo sąjungos Centro valdybos Vakarinių kursų pamokų programos (1924–1925 m.).